หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ระหว่างวันที่ 26 -28 กันยายน 2558 ณ โรงเรียน อนุบาลพะเยา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง MEP 3/1 26 ก.ย. 2558 13.00
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง MEP 3/2 26 ก.ย. 2558 13.00
-
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง MEP 3/1-3/3 27 ก.ย. 2558 09.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง MEP 1/1 26 ก.ย. 2558 13.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง MEP 1/2 26 ก.ย. 2558 13.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง MEP 1/1-1/3 27 ก.ย. 2558 09.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง MEP 2/1-2/3 27 ก.ย. 2558 09.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป. 4/1-ป. 4/3 27 ก.ย. 2558 09.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป. 3/4 26 ก.ย. 2558 13.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป. 3/5 26 ก.ย. 2558 13.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป. 3/4 - ป. 3/6 27 ก.ย. 2558 09.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป. 4/4 - ป. 4/6 27 ก.ย. 2558 09.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป. 4/1 26 ก.ย. 2558 13.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป. 4/2 26 ก.ย. 2558 13.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพะเยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป. 1/4 - ป. 1/6 28 ก.ย. 2558 09.00
-


ผู้ประสานงาน นายบุญเรียบ มองมูล 089-7584979 email: boonriap@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]