หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลพะเยา ต.เวียง นายศุภกิจ ขาวแดง  
2 โรงเรียนเทศบาล 6 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา นายบุญเรียบ มองมูล   0897584979

ผู้ประสานงาน นายบุญเรียบ มองมูล 089-7584979 email: boonriap@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]