เปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตรทุกรายการแข่งขันได้แล้ว นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เปิดระบบให้สามารถพิมพ์เกียรติบัตรทุกรายการแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการ ครู และนักเรียน ได้แล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
***หากชื่อ-นามสกุล ผิดไม่ถูกต้อง กรุณาประสานงานเจ้าหน้าที่โดยด่วน
วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 11:15 น.