ปิดระบบลงทะเบียนทั้งหมด ณ วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 16.30 น.

คณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 

ขอปิดระบบลงทะเบียนทั้งหมด ณ วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป 

ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ทั้งสิ้น

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 19:20 น.