เตรียมใบสำคัญรับเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันแข่งขันด้วย

แจ้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2558 ให้เตรียมใบสำคัญรับเงิน [ดาวน์โหลดที่นี่] และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาในวันที่มีการแข่งขันด้วย

 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 09:32 น.