ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

เชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558 ทุกท่านตามรายชื่อที่ประกาศในเว้บไซต์ http://north65.sillapa.net/sp-pre2 โดยให้คณะกรรมการดูรายชื่อที่เปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดในวันที่ 25 กันยายน 2558 เป็นสำคัญ ประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 10:12 น.