สำหรับโรงเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตกรรม ส่วนของ คอมพิวเตอร์

สำหรับโรงเรียนที่เข้าแข่งขันศิลปหัตกรรม ในส่วนของกิจกรรม คอมพิวเตอร์  ให้เตรียมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค ที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ ได้ทุกระบบ มาร่วมใช้ในการแข่งขันด้วย 

1.ปลั๊กพ่วง ปลั๊กไฟ 

2.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค

 

วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 10:33 น.