สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 8 2 3 13 15 2 2 0 19
2 เด่นไชยประชานุกูล 7 1 0 8 11 3 0 0 14
3 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 6 4 3 13 15 7 4 2 26
4 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 6 3 5 14 15 6 1 2 22
5 บ้านวังเลียง 6 3 0 9 11 2 0 0 13
6 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 6 0 1 7 7 1 2 2 10
7 บ้านแม่กระต๋อม 5 2 1 8 8 5 1 1 14
8 ปากจอกวิทยา 5 0 1 6 7 2 1 0 10
9 ประชารัฐวิทยาคาร 4 6 1 11 9 5 1 2 15
10 บ้านวังเบอะ 4 2 3 9 11 7 1 0 19
11 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 4 1 0 5 5 1 0 0 6
12 บ้านบ่อแก้ว 3 3 2 8 8 9 1 1 18
13 บ้านนาปลากั้ง 3 2 1 6 6 1 1 0 8
14 บ้านหาดรั่ว 3 2 0 5 6 1 0 2 7
15 สูงเม่นวิทยาคาร 3 2 0 5 5 3 0 0 8
16 บ้านป่าสักปางไม้ 3 1 1 5 6 4 2 1 12
17 ชุมชนบ้านแม่ป้าก 3 1 0 4 4 0 0 0 4
18 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 3 0 1 4 5 1 3 2 9
19 บ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 2 3 2 7 8 6 2 2 16
20 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 2 3 1 6 12 6 2 0 20
21 บ้านแม่แปง 2 2 1 5 6 2 4 1 12
22 บ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 2 2 0 4 7 0 1 0 8
23 อนุพงศ์พัชรินทร์ 2 0 1 3 3 0 1 1 4
24 ระเบียบพิทยา 2 0 0 2 4 1 1 0 6
25 บ้านแช่ฟ้า 2 0 0 2 2 2 0 0 4
26 บ้านนาพูน 1 3 1 5 9 3 0 0 12
27 วัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 2 4 7 10 1 2 2 13
28 บ้านป่าคาป่าม่วง 1 2 3 6 9 4 0 1 13
29 บ้านแม่ปาน 1 2 1 4 5 1 1 2 7
30 บ้านไร่หลวง 1 2 0 3 5 4 1 1 10
31 บ้านแหลง 1 2 0 3 5 3 2 0 10
32 บ้านไทรย้อย 1 1 3 5 7 4 0 1 11
33 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 1 1 1 3 4 7 4 1 15
34 บ้านน้ำแรม 1 1 1 3 4 4 0 0 8
35 บ้านสลก 1 1 1 3 3 7 1 4 11
36 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 1 1 0 2 3 3 3 0 9
37 บ้านแม่หลู้ 1 1 0 2 3 3 1 2 7
38 บ้านห้วยไร่ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
39 วัดโชคเกษม 1 1 0 2 2 1 0 0 3
40 บ้านทุ่งตากล้า 1 0 2 3 4 1 1 0 6
41 วัดตอนิมิตร 1 0 0 1 2 3 0 1 5
42 บ้านค่างาม 1 0 0 1 2 2 0 0 4
43 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 0 0 1 2 1 0 1 3
44 บ้านแม่พวก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
45 บ้านวังลึก 1 0 0 1 1 1 1 0 3
46 บ้านแพะทุ่งเจริญ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
47 บ้านค้างปินใจ 0 5 4 9 11 2 1 0 14
48 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรคฺ์) 0 3 1 4 7 5 1 0 13
49 บ้านแม่สิน 0 3 0 3 7 5 1 1 13
50 บ้านแม่จั๊วะ 0 2 2 4 7 5 3 2 15
51 บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 0 2 1 3 3 0 0 0 3
52 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) 0 2 0 2 2 2 2 1 6
53 บ้านป่าไผ่ 0 2 0 2 2 0 1 0 3
54 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 0 1 5 6 3 9 2 1 14
55 พัทธกมลพิทยา 0 1 2 3 3 2 0 1 5
56 บ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี) 0 1 2 3 3 1 0 1 4
57 วัดพระหลวง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
58 บ้านแม่รัง(จัดสรรราาฏร์สงเคราะห์) 0 1 1 2 2 6 1 0 9
59 บ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) 0 1 1 2 1 1 0 0 2
60 บ้านน้ำโค้ง 0 1 1 2 1 1 0 0 2
61 บ้านปางเคาะ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
62 บ้านห้วยกูด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
63 บ้านค้างใจ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านเขื่อนสุนทร 0 0 2 2 2 0 0 0 2
65 บ้านวังกวาง 0 0 1 1 3 3 1 0 7
66 บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 0 0 1 1 2 3 1 0 6
67 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 2 1 1 0 4
68 บ้านแม่บงเหนือ 0 0 1 1 2 1 1 0 4
69 บ้านเปาปมดงยาง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
70 บ้านแม่บงใต้ 0 0 1 1 0 3 0 0 3
71 บ้านบ่อ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
72 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0 5 4 1 3 10
73 บ้านแม่สายดอนทัน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
74 บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
75 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
76 บ้านปงพร้าว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
77 บ้านวังชิ้น 0 0 0 0 1 2 0 0 3
78 บ้านแป้น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
79 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
80 บ้านค้างตะนะวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
81 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
82 บ้านเวียงทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
83 บ้านสวนหลวง 0 0 0 0 0 3 2 0 5
84 บ้านปงหัวหาด 0 0 0 0 0 2 2 0 4
85 ดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 2 1 1 3
86 บ้านนาใหม่ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
87 บ้านปางมะโอ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
88 ชุมชนบ้านร่องกาศ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
89 บ้านปางไฮ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
90 บ้านวังวน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
91 บ้านแม่ยุ้น 0 0 0 0 0 1 0 1 1
92 ดอนมูลวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
93 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 บ้านปากปาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 บ้านห้วยลากปืน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านแม่ขมวก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 วัดสร่างโศก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 อนุสรณ์รัฐประชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 แม่แปง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านน้ำฮอก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
102 บ้านม่อน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
103 บ้านหัวดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 บ้านร่องกาศใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 บ้านสบป้าก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 บ้านผาสุก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107 บ้านแม่ตื้ด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108 บ้านแม่แฮด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 117 95 75 287 368 220 86 54 674