สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เด่นไชยประชานุกูล 7 0 0 7 10 3 0 0 13
2 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 6 3 4 13 14 5 1 1 20
3 บ้านวังเลียง 5 3 0 8 10 2 0 0 12
4 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 5 0 1 6 6 1 2 2 9
5 ประชารัฐวิทยาคาร 4 3 1 8 7 4 1 2 12
6 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 4 1 0 5 5 1 0 0 6
7 ปากจอกวิทยา 4 0 1 5 6 2 1 0 9
8 บ้านวังเบอะ 3 2 2 7 9 7 1 0 17
9 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 3 2 2 7 9 2 2 0 13
10 บ้านนาปลากั้ง 3 2 1 6 6 1 1 0 8
11 บ้านหาดรั่ว 3 2 0 5 6 1 0 2 7
12 บ้านแม่กระต๋อม 3 1 0 4 4 4 1 1 9
13 ชุมชนบ้านแม่ป้าก 3 1 0 4 4 0 0 0 4
14 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 3 0 1 4 5 1 3 2 9
15 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 2 4 3 9 11 6 4 2 21
16 บ้านบ่อแก้ว 2 3 1 6 6 6 1 1 13
17 บ้านแม่แปง 2 2 1 5 6 2 4 1 12
18 สูงเม่นวิทยาคาร 2 1 0 3 3 2 0 0 5
19 อนุพงศ์พัชรินทร์ 2 0 1 3 3 0 1 1 4
20 ระเบียบพิทยา 2 0 0 2 4 1 1 0 6
21 บ้านแช่ฟ้า 2 0 0 2 2 2 0 0 4
22 บ้านนาพูน 1 3 1 5 9 3 0 0 12
23 บ้านป่าคาป่าม่วง 1 2 3 6 9 4 0 0 13
24 วัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1 2 2 5 8 1 2 2 11
25 บ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 2 2 5 6 6 2 2 14
26 บ้านแม่ปาน 1 2 1 4 5 1 1 2 7
27 บ้านไร่หลวง 1 2 0 3 5 4 1 1 10
28 บ้านแหลง 1 2 0 3 5 3 2 0 10
29 บ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 1 2 0 3 4 0 1 0 5
30 บ้านไทรย้อย 1 1 3 5 6 4 0 0 10
31 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 1 1 1 3 10 3 2 0 15
32 บ้านน้ำแรม 1 1 1 3 4 4 0 0 8
33 บ้านสลก 1 1 1 3 3 7 1 4 11
34 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 1 1 0 2 3 3 2 0 8
35 บ้านแม่หลู้ 1 1 0 2 3 3 1 2 7
36 วัดโชคเกษม 1 1 0 2 2 1 0 0 3
37 บ้านทุ่งตากล้า 1 0 2 3 4 1 1 0 6
38 บ้านป่าสักปางไม้ 1 0 0 1 3 3 1 0 7
39 วัดตอนิมิตร 1 0 0 1 2 3 0 1 5
40 บ้านค่างาม 1 0 0 1 2 2 0 0 4
41 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 0 0 1 2 1 0 1 3
42 บ้านแม่พวก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
43 บ้านวังลึก 1 0 0 1 1 1 1 0 3
44 บ้านค้างปินใจ 0 5 4 9 11 2 1 0 14
45 บ้านแม่สิน 0 3 0 3 7 5 1 1 13
46 บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรคฺ์) 0 2 1 3 6 5 1 0 12
47 บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 0 2 1 3 3 0 0 0 3
48 บ้านป่าไผ่ 0 2 0 2 2 0 1 0 3
49 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 0 1 5 6 3 9 2 1 14
50 พัทธกมลพิทยา 0 1 2 3 3 2 0 1 5
51 บ้านแม่จั๊วะ 0 1 1 2 5 4 3 2 12
52 วัดพระหลวง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
53 บ้านแม่รัง(จัดสรรราาฏร์สงเคราะห์) 0 1 1 2 2 6 1 0 9
54 บ้านน้ำโค้ง 0 1 1 2 1 1 0 0 2
55 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) 0 1 0 1 1 2 1 1 4
56 บ้านปางเคาะ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
57 บ้านห้วยกูด 0 1 0 1 1 1 0 0 2
58 บ้านห้วยไร่ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
59 บ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านค้างใจ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี) 0 0 2 2 2 1 0 1 3
62 บ้านเขื่อนสุนทร 0 0 2 2 2 0 0 0 2
63 บ้านวังกวาง 0 0 1 1 3 3 1 0 7
64 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 0 0 1 1 2 7 4 0 13
65 บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 0 0 1 1 2 3 1 0 6
66 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 2 1 1 0 4
67 บ้านเปาปมดงยาง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
68 บ้านบ่อ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
69 บ้านแม่บงใต้ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
70 บ้านม่วงคำ 0 0 0 0 5 4 1 3 10
71 บ้านแม่สายดอนทัน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
72 บ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
73 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
74 บ้านปงพร้าว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
75 บ้านแม่บงเหนือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
76 บ้านแป้น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
77 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
78 บ้านค้างตะนะวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
79 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
80 บ้านเวียงทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
81 บ้านสวนหลวง 0 0 0 0 0 3 2 0 5
82 บ้านปงหัวหาด 0 0 0 0 0 2 2 0 4
83 บ้านวังชิ้น 0 0 0 0 0 2 0 0 2
84 บ้านนาใหม่ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
85 บ้านปางมะโอ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
86 ดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 1 1 1 2
87 ชุมชนบ้านร่องกาศ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
88 บ้านปางไฮ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
89 บ้านวังวน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
90 บ้านแม่ยุ้น 0 0 0 0 0 1 0 1 1
91 ดอนมูลวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
92 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
93 บ้านปากปาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
94 บ้านห้วยลากปืน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
95 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
96 บ้านแม่ขมวก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 วัดสร่างโศก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
98 อนุสรณ์รัฐประชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 แม่แปง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านน้ำฮอก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
101 บ้านม่อน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
102 บ้านหัวดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 บ้านร่องกาศใต้ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 บ้านสบป้าก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 บ้านผาสุก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 บ้านแพะทุ่งเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107 บ้านแม่ตื้ด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108 บ้านแม่แฮด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 92 80 64 236 317 204 83 48 604