หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 165 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 28 39 36
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 11 26 18
3 008 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ 2 5 2
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 4 8 7
5 007 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 0 0 0
6 002 โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 3 11 7
7 010 โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 1 2 2
8 178 โรงเรียนดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) 4 3 3
9 016 โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 6 9 8
10 017 โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาฯ) 0 0 0
11 023 โรงเรียนบ้านค่างาม 4 11 8
12 021 โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 2 3 2
13 022 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 14 32 21
14 020 โรงเรียนบ้านค้างใจ 1 3 2
15 025 โรงเรียนบ้านดงสุระ 0 0 0
16 140 โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 2 1
17 170 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 6 13 8
18 031 โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า 6 6 6
19 030 โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ 0 0 0
20 144 โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 1 3 1
21 159 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) 7 12 10
22 034 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 9 27 15
23 035 โรงเรียนบ้านนาพูน 12 26 16
24 176 โรงเรียนบ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387) 2 4 3
25 155 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 12 37 19
26 037 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 5 44 5
27 147 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 18 27 24
28 042 โรงเรียนบ้านน้ำฮอก 2 4 3
29 041 โรงเรียนบ้านน้ำแรม 9 27 15
30 039 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 2 4 4
31 044 โรงเรียนบ้านบ่อ 2 2 2
32 043 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 19 36 26
33 146 โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 9 21 14
34 149 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 0 0 0
35 112 โรงเรียนบ้านปงพร้าว 3 6 3
36 046 โรงเรียนบ้านปงหัวหาด 4 7 4
37 173 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 20 35 29
38 049 โรงเรียนบ้านปากปาน 1 2 1
39 052 โรงเรียนบ้านปางมะโอ 3 6 5
40 051 โรงเรียนบ้านปางเคาะ 4 10 6
41 053 โรงเรียนบ้านปางไฮ 2 5 4
42 143 โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 17 33 20
43 050 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 14 21 19
44 055 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 0 0 0
45 056 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 13 29 22
46 054 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 3 8 6
47 151 โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) 0 0 0
48 063 โรงเรียนบ้านผาสุก 1 2 1
49 067 โรงเรียนบ้านม่วง 0 0 0
50 066 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 14 29 17
51 068 โรงเรียนบ้านม่อน 2 2 1
52 086 โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้ 1 1 1
53 179 โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 3 9 5
54 177 โรงเรียนบ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี) 5 10 8
55 090 โรงเรียนบ้านวังกวาง 7 17 14
56 091 โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ 0 0 0
57 150 โรงเรียนบ้านวังชิ้น 3 6 5
58 094 โรงเรียนบ้านวังลึก 4 11 7
59 096 โรงเรียนบ้านวังวน 2 5 3
60 092 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 19 27 24
61 095 โรงเรียนบ้านวังเลียง 14 23 19
62 093 โรงเรียนบ้านวังแฟน 0 0 0
63 169 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 8 17 13
64 099 โรงเรียนบ้านสบป้าก 1 3 2
65 127 โรงเรียนบ้านสบสาย 0 0 0
66 100 โรงเรียนบ้านสลก 15 36 24
67 101 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 5 10 9
68 102 โรงเรียนบ้านสองแคว 0 0 0
69 152 โรงเรียนบ้านหัวดง 3 6 4
70 162 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 9 26 16
71 180 โรงเรียนบ้านห้วยกูด 2 4 4
72 105 โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 1 3 1
73 104 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 3 4 4
74 167 โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 4 8 7
75 019 โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร 2 4 4
76 157 โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 1 6 2
77 029 โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 0 0 0
78 058 โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง 2 6 4
79 097 โรงเรียนบ้านเวียงทอง 1 3 2
80 108 โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0
81 109 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 15 39 23
82 018 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 0 0 0
83 024 โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 5 10 8
84 059 โรงเรียนบ้านแป้น 2 6 4
85 065 โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 2 2 2
86 069 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 16 58 26
87 070 โรงเรียนบ้านแม่ขมวก 1 2 2
88 166 โรงเรียนบ้านแม่ขมิง 0 0 0
89 071 โรงเรียนบ้านแม่จอก 0 0 0
90 174 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 4 15 4
91 073 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 17 19 19
92 074 โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 1 2 1
93 076 โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 4 4 4
94 075 โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 3 8 6
95 077 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 10 23 15
96 079 โรงเรียนบ้านแม่พวก 2 5 3
97 080 โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 2 4 2
98 163 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราาฏร์สงเคราะห์) 9 20 16
99 175 โรงเรียนบ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) 3 9 6
100 083 โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน 3 4 3
101 084 โรงเรียนบ้านแม่สิน 14 32 23
102 145 โรงเรียนบ้านแม่หลู้ 9 18 12
103 078 โรงเรียนบ้านแม่แปง 13 26 19
104 085 โรงเรียนบ้านแม่แฮด 1 3 2
105 110 โรงเรียนบ้านแหลง 10 27 11
106 156 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรคฺ์) 13 39 22
107 032 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 12 14 13
108 154 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 20 31 23
109 089 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 12 34 23
110 113 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 17 35 25
111 114 โรงเรียนปากจอกวิทยา 10 33 19
112 115 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 6 16 11
113 118 โรงเรียนระเบียบพิทยา 6 11 6
114 121 โรงเรียนวัดตอนิมิตร 6 11 9
115 141 โรงเรียนวัดพระหลวง 4 7 6
116 123 โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 3 7 6
117 139 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 15 40 24
118 125 โรงเรียนวัดสร่างโศก 1 1 1
119 126 โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 0 0 0
120 120 โรงเรียนวัดโชคเกษม 3 5 5
121 128 โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา 0 0 0
122 129 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 8 18 14
123 131 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 24 65 42
124 133 โรงเรียนอนุบาลธนาวิทย์ 0 0 0
125 134 โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี 0 0 0
126 135 โรงเรียนอนุบาลภาวนา 0 0 0
127 132 โรงเรียนอนุบาลเทพกมล 0 0 0
128 136 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 5 10 6
129 137 โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 1 1 1
130 013 โรงเรียนเด่นทัพชัย 0 0 0
131 011 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 14 47 26
132 014 โรงเรียนเทพนารี 0 0 0
133 161 โรงเรียนแม่แปง 1 1 1
รวม 745 1649 1102
2751

ประสานงานการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ ติดต่อ ศน.สุวิณ เทพสาธร โทร. 0817649098
หรือ นายเอกพล เทียมแสน
อีเมล : admin@phrae2.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]