หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 28 15 53.57% 7 25% 4 14.29% 2 7.14% 28
2 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 24 15 62.5% 6 25% 1 4.17% 2 8.33% 24
3 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 20 15 78.95% 2 10.53% 2 10.53% 0 0% 19
4 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 20 12 60% 6 30% 2 10% 0 0% 20
5 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 19 11 57.89% 7 36.84% 1 5.26% 0 0% 19
6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
7 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
8 โรงเรียนบ้านวังเลียง 14 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
9 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 15 10 66.67% 1 6.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
10 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 17 9 52.94% 5 29.41% 1 5.88% 2 11.76% 17
11 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
12 โรงเรียนบ้านนาพูน 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
13 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 19 8 42.11% 9 47.37% 1 5.26% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 18 8 44.44% 6 33.33% 2 11.11% 2 11.11% 18
15 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 16 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
16 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 17 7 41.18% 5 29.41% 3 17.65% 2 11.76% 17
17 โรงเรียนบ้านแม่สิน 14 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
18 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรคฺ์) 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
19 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
20 โรงเรียนปากจอกวิทยา 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
21 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 12 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
22 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
23 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 13 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
24 โรงเรียนบ้านแม่แปง 13 6 46.15% 2 15.38% 4 30.77% 1 7.69% 13
25 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
26 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
27 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 14 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 3 23.08% 13
28 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 12 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
29 โรงเรียนบ้านแหลง 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
30 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 11 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 11
32 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 10 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
33 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 17 4 25% 7 43.75% 4 25% 1 6.25% 16
35 โรงเรียนบ้านน้ำแรม 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
36 โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
37 โรงเรียนระเบียบพิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
38 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
39 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 15 3 20% 9 60% 2 13.33% 1 6.67% 15
40 โรงเรียนบ้านสลก 15 3 20% 7 46.67% 1 6.67% 4 26.67% 15
41 โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
42 โรงเรียนบ้านแม่หลู้ 9 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
43 โรงเรียนบ้านวังกวาง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
44 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
45 โรงเรียนบ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี) 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
46 โรงเรียนวัดพระหลวง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
48 โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราาฏร์สงเคราะห์) 9 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
50 โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
51 โรงเรียนวัดตอนิมิตร 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
52 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านค่างาม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
58 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนวัดโชคเกษม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านนาหลวง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 387) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนบ้านแม่พวก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านปงพร้าว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านวังชิ้น 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านวังลึก 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านปางเคาะ 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
70 โรงเรียนบ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
72 โรงเรียนบ้านห้วยกูด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนบ้านแป้น 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
75 โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
77 โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
78 โรงเรียนบ้านค้างใจ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
79 โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
80 โรงเรียนบ้านเวียงทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านปงหัวหาด 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
84 โรงเรียนดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
85 โรงเรียนบ้านบ่อ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
87 โรงเรียนบ้านปางมะโอ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
88 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านปางไฮ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านวังวน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
92 โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านปากปาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านแม่ขมวก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนวัดสร่างโศก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนแม่แปง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านน้ำฮอก 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านม่อน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
103 โรงเรียนบ้านหัวดง 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านสบป้าก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านผาสุก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
107 โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
108 โรงเรียนบ้านแม่แฮด 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ประสานงานการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ ติดต่อ ศน.สุวิณ เทพสาธร โทร. 0817649098
หรือ นายเอกพล เทียมแสน
อีเมล : admin@phrae2.go.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]