คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) สพป. แพร่ เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังฟ่อน สพป. แพร่ เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 71 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 88 ทอง 4
5 บ้านสุพรรณ สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง 5
6 บ้านวังฟ่อน สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง 6
7 บ้านห้วยฮ่อม สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง 7
8 บ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สพป. แพร่ เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 76 เงิน 4
5 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. แพร่ เขต 1 65 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา31 สพป. แพร่ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยฮ่อม สพป. แพร่ เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสุพรรณ สพป. แพร่ เขต 1 67 ทองแดง 4
5 วัดกาญจนาราม สพป. แพร่ เขต 1 64 ทองแดง 5
6 บ้านวังปึ้ง สพป. แพร่ เขต 1 60 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา31 สพป. แพร่ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังปึ้ง สพป. แพร่ เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดกาญจนาราม สพป. แพร่ เขต 1 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 64 ทองแดง 4
5 บ้านห้วยฮ่อม สพป. แพร่ เขต 1 63 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังหงส์ สพป. แพร่ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดทุ่งล้อม สพป. แพร่ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เจริญศิลป์ สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 74 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 81 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสุพรรณ สพป. แพร่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) สพป. แพร่ เขต 1 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 64 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สพป. แพร่ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังฟ่อน สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา31 สพป. แพร่ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยฮ่อม สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง 4
5 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 79 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ทราย สพป. แพร่ เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา31 สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 81 ทอง 5
6 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 81 ทอง 5
7 บ้านห้วยฮ่อม สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังหงส์ สพป. แพร่ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ยางร้อง สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 77 เงิน 4
5 เจริญศิลป์ สพป. แพร่ เขต 1 75 เงิน 5
6 บ้านห้วยขอน สพป. แพร่ เขต 1 61 ทองแดง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา31 สพป. แพร่ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 85.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกาญจนาราม สพป. แพร่ เขต 1 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สพป. แพร่ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 82.50 ทอง 4
5 บ้านสุพรรณ สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง 5
6 บ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง 5
7 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง 7
8 บ้านแม่แรม สพป. แพร่ เขต 1 79.50 เงิน 8
9 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 79.50 เงิน 8
10 บ้านแม่หล่าย สพป. แพร่ เขต 1 77.50 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 1 70 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 94.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยฮ่อม สพป. แพร่ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังฟ่อน สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน