สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเมธังกราวาส 12 3 4 19 21 3 1 0 25
2 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 7 4 2 13 17 0 0 0 17
3 ไทยรัฐวิทยา31 6 2 0 8 8 1 0 0 9
4 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 5 3 1 9 12 0 0 0 12
5 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 4 5 0 9 11 1 0 0 12
6 อนุบาลแพร่ 4 4 4 12 12 3 1 0 16
7 บ้านห้วยโรงนอก 4 3 3 10 14 5 0 0 19
8 บ้านแม่ทราย 4 3 2 9 12 3 1 0 16
9 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 4 1 1 6 6 0 0 0 6
10 เจริญศิลป์ 3 3 3 9 11 2 1 0 14
11 บ้านแม่แรม 3 2 3 8 10 5 1 0 16
12 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 3 2 2 7 8 3 0 0 11
13 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 3 1 0 4 4 1 0 0 5
14 บ้านดอนดี 3 1 0 4 4 0 0 0 4
15 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 3 0 0 3 5 0 0 0 5
16 บ้านอ้อยวิทยาคาร 2 6 2 10 12 3 0 0 15
17 บ้านแม่ยางเปี้ยว 2 2 2 6 5 2 0 0 7
18 เทพพิทักษ์วิทยา 2 1 2 5 5 0 1 0 6
19 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 2 1 0 3 3 1 0 0 4
20 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 2 0 1 3 3 0 0 0 3
21 บ้านศรีมูลเรือง 2 0 1 3 2 1 1 0 4
22 บ้านหนองเสี้ยว 2 0 0 2 3 1 0 0 4
23 บ้านวังช้าง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
24 บ้านนาคูหา 2 0 0 2 2 1 0 0 3
25 บ้านแม่หล่าย 2 0 0 2 2 1 0 0 3
26 บ้านวังหงส์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
27 บ้านวังฟ่อน 1 3 2 6 10 5 1 0 16
28 วัดกาญจนาราม 1 2 2 5 3 1 3 0 7
29 บ้านร่องฟอง 1 2 1 4 3 4 0 0 7
30 บ้านสุพรรณ 1 2 0 3 4 2 1 0 7
31 บ้านสวนเขื่อน 1 1 2 4 6 0 0 0 6
32 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1 1 1 3 6 5 1 0 12
33 วัดศรีภูมิ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
34 เจริญราษฎร์ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
35 บ้านห้วยฮ่อม 1 0 1 2 6 5 2 1 13
36 บ้านถิ่น 1 0 1 2 3 1 1 0 5
37 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 1 0 0 1 2 0 1 0 3
38 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 0 5 2 7 9 0 0 0 9
39 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 0 3 2 5 8 3 1 0 12
40 บ้านหนองแขม 0 1 2 3 3 2 0 0 5
41 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 0 1 1 2 1 1 0 0 2
42 บ้านทุ่งแค้ว 0 1 0 1 3 7 1 0 11
43 บ้านปง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
44 วัดทุ่งล้อม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
45 บ้านในเวียง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
46 วัดต้นไคร้ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
47 บ้านวังปึ้ง 0 1 0 1 0 0 2 0 2
48 วัดห้วยหม้าย 0 0 4 4 6 3 0 0 9
49 อนุบาลร้องกวาง 0 0 2 2 3 1 0 0 4
50 บ้านหนองม่วงไข่ 0 0 2 2 2 1 0 0 3
51 ราชประชานุเคราะห์ 25 0 0 1 1 3 3 0 0 6
52 เเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 0 0 1 1 3 1 1 0 5
53 บ้านแม่ยางร้อง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
54 บ้านทุ่งคั๊วะ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
55 บ้านสะเลียม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
56 บ้านหัวเมือง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
57 บ้านห้วยอ้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
58 รัฐราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
59 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
60 บ้านห้วยกาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
61 บ้านน้ำเลาเหนือ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
62 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
63 บ้านห้วยม้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
64 บ้านห้วยขอน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
65 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
66 บ้านกาซ้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
67 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
68 บ้านหนองน้ำรัด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
69 บ้านแดนชุมพล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
70 บ้านแม่ยางกาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
71 บ้านป่าแดง(วันรัตน์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
72 บ้านนาจักร 0 0 0 0 0 0 0 5 0
73 เซ็นฟรังซีสเซอร์เวีย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 101 76 63 240 301 104 28 7 433