สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเมธังกราวาส 12 3 4 19 21 3 1 0 25
2 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 9 4 2 15 19 0 0 0 19
3 บ้านแม่ทราย 8 4 2 14 16 4 1 0 21
4 ไทยรัฐวิทยา31 6 2 0 8 8 1 0 0 9
5 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 5 7 0 12 16 1 0 0 17
6 บ้านอ้อยวิทยาคาร 5 6 4 15 16 5 0 0 21
7 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 5 3 1 9 12 0 0 0 12
8 อนุบาลแพร่ 4 5 5 14 14 4 1 0 19
9 บ้านห้วยโรงนอก 4 3 3 10 14 5 0 0 19
10 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 4 1 1 6 6 0 0 0 6
11 บ้านแม่แรม 3 4 3 10 12 8 1 0 21
12 บ้านวังฟ่อน 3 4 2 9 13 8 1 0 22
13 เจริญศิลป์ 3 3 3 9 11 2 1 0 14
14 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 3 3 2 8 9 3 0 0 12
15 บ้านแม่ยางเปี้ยว 3 2 2 7 6 2 0 0 8
16 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 3 2 1 6 9 6 1 0 16
17 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 3 1 1 5 5 1 0 0 6
18 บ้านดอนดี 3 1 0 4 4 0 0 0 4
19 บ้านศรีมูลเรือง 3 0 1 4 3 1 1 0 5
20 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 3 0 0 3 5 0 0 0 5
21 บ้านสวนเขื่อน 2 1 2 5 7 0 0 0 7
22 เทพพิทักษ์วิทยา 2 1 2 5 5 0 1 0 6
23 บ้านวังช้าง 2 1 1 4 5 1 0 0 6
24 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 2 1 0 3 3 1 0 0 4
25 บ้านห้วยฮ่อม 2 0 2 4 9 5 2 1 16
26 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 2 0 1 3 3 0 0 0 3
27 บ้านนาคูหา 2 0 0 2 3 1 1 0 5
28 บ้านหนองเสี้ยว 2 0 0 2 3 1 0 0 4
29 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 2 0 0 2 3 0 2 0 5
30 บ้านแม่หล่าย 2 0 0 2 2 1 0 0 3
31 บ้านวังหงส์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 1 8 2 11 13 0 0 0 13
33 วัดต้นไคร้ 1 3 0 4 3 1 1 0 5
34 วัดกาญจนาราม 1 2 3 6 4 2 3 0 9
35 บ้านร่องฟอง 1 2 2 5 4 4 0 0 8
36 บ้านสุพรรณ 1 2 1 4 5 2 1 0 8
37 บ้านหัวเมือง 1 1 1 3 4 1 0 0 5
38 วัดศรีภูมิ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
39 บ้านในเวียง 1 1 0 2 2 0 1 0 3
40 เจริญราษฎร์ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
41 บ้านถิ่น 1 0 1 2 3 1 1 0 5
42 บ้านดอนแก้ว(อาสา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 0 4 2 6 9 3 1 0 13
44 บ้านหนองม่วงไข่ 0 1 3 4 4 2 0 0 6
45 บ้านหนองแขม 0 1 2 3 3 3 0 0 6
46 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 0 1 2 3 2 2 0 0 4
47 บ้านทุ่งแค้ว 0 1 1 2 4 7 1 0 12
48 ราชประชานุเคราะห์ 25 0 1 1 2 4 3 0 0 7
49 บ้านปง 0 1 1 2 4 1 0 0 5
50 วัดทุ่งล้อม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
51 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านวังปึ้ง 0 1 0 1 0 0 2 0 2
53 วัดห้วยหม้าย 0 0 4 4 6 3 0 0 9
54 อนุบาลร้องกวาง 0 0 2 2 3 1 0 0 4
55 เเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 0 0 1 1 3 1 1 0 5
56 บ้านแม่ยางร้อง 0 0 1 1 1 3 0 0 4
57 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
58 บ้านทุ่งคั๊วะ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
59 บ้านป่าแดง(วันรัตน์) 0 0 1 1 1 0 1 0 2
60 บ้านสะเลียม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
61 บ้านห้วยอ้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
62 รัฐราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
63 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
64 บ้านห้วยกาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
65 บ้านห้วยขอน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
66 บ้านน้ำเลาเหนือ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
67 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
68 บ้านห้วยม้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
69 บ้านแดนชุมพล 0 0 0 0 0 2 0 0 2
70 บ้านกาซ้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
71 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
72 บ้านหนองน้ำรัด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
73 บ้านแม่ยางกาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
74 บ้านแม่ยางยวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
75 บ้านนาแหลม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
76 บ้านวังหลวง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
77 บ้านนาจักร 0 0 0 0 0 0 0 5 0
78 เซ็นฟรังซีสเซอร์เวีย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 125 96 79 300 362 125 32 7 519