สรุปเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเมธังกราวาส 21 3 1 0 25
2 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 17 0 0 0 17
3 บ้านห้วยโรงนอก 14 5 0 0 19
4 อนุบาลแพร่ 12 3 1 0 16
5 บ้านแม่ทราย 12 3 1 0 16
6 บ้านอ้อยวิทยาคาร 12 3 0 0 15
7 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 12 0 0 0 12
8 เจริญศิลป์ 11 2 1 0 14
9 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 11 1 0 0 12
10 บ้านแม่แรม 10 5 1 0 16
11 บ้านวังฟ่อน 10 5 1 0 16
12 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 9 0 0 0 9
13 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 8 3 1 0 12
14 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 8 3 0 0 11
15 ไทยรัฐวิทยา31 8 1 0 0 9
16 บ้านห้วยฮ่อม 6 5 2 1 13
17 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 6 5 1 0 12
18 วัดห้วยหม้าย 6 3 0 0 9
19 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 6 0 0 0 6
20 บ้านสวนเขื่อน 6 0 0 0 6
21 บ้านแม่ยางเปี้ยว 5 2 0 0 7
22 เทพพิทักษ์วิทยา 5 0 1 0 6
23 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 5 0 0 0 5
24 บ้านสุพรรณ 4 2 1 0 7
25 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 4 1 0 0 5
26 บ้านดอนดี 4 0 0 0 4
27 บ้านทุ่งแค้ว 3 7 1 0 11
28 บ้านร่องฟอง 3 4 0 0 7
29 ราชประชานุเคราะห์ 25 3 3 0 0 6
30 บ้านหนองแขม 3 2 0 0 5
31 วัดกาญจนาราม 3 1 3 0 7
32 บ้านถิ่น 3 1 1 0 5
33 เเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 3 1 1 0 5
34 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 3 1 0 0 4
35 บ้านหนองเสี้ยว 3 1 0 0 4
36 บ้านปง 3 1 0 0 4
37 อนุบาลร้องกวาง 3 1 0 0 4
38 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 3 0 0 0 3
39 บ้านวังช้าง 3 0 0 0 3
40 วัดศรีภูมิ 3 0 0 0 3
41 บ้านสะเลียม 2 2 0 0 4
42 บ้านศรีมูลเรือง 2 1 1 0 4
43 บ้านนาคูหา 2 1 0 0 3
44 บ้านแม่หล่าย 2 1 0 0 3
45 บ้านหนองม่วงไข่ 2 1 0 0 3
46 เจริญราษฎร์ 2 0 1 0 3
47 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 2 0 1 0 3
48 บ้านวังหงส์ 2 0 0 0 2
49 บ้านแม่ยางร้อง 1 2 0 0 3
50 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 1 1 0 0 2
51 วัดทุ่งล้อม 1 1 0 0 2
52 บ้านทุ่งคั๊วะ 1 1 0 0 2
53 บ้านหัวเมือง 1 1 0 0 2
54 บ้านห้วยอ้อย 1 1 0 0 2
55 บ้านในเวียง 1 0 1 0 2
56 วัดต้นไคร้ 1 0 1 0 2
57 รัฐราษฎร์บำรุง 1 0 1 0 2
58 บ้านน้ำเลา 1 0 0 0 1
59 บ้านห้วยกาน 1 0 0 0 1
60 บ้านน้ำเลาเหนือ 0 2 0 0 2
61 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 2 0 0 2
62 บ้านห้วยม้า 0 2 0 0 2
63 บ้านห้วยขอน 0 1 1 0 2
64 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 0 1 0 0 1
65 บ้านกาซ้อง 0 1 0 0 1
66 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 0 1 0 0 1
67 บ้านหนองน้ำรัด 0 1 0 0 1
68 บ้านแดนชุมพล 0 1 0 0 1
69 บ้านแม่ยางกาด 0 1 0 0 1
70 บ้านวังปึ้ง 0 0 2 0 2
71 บ้านป่าแดง(วันรัตน์) 0 0 1 0 1
72 บ้านนาจักร 0 0 0 5 0
73 เซ็นฟรังซีสเซอร์เวีย 0 0 0 1 0
รวม 301 104 28 7 440