สรุปเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเมธังกราวาส 21 3 1 0 25
2 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 19 0 0 0 19
3 บ้านอ้อยวิทยาคาร 16 5 0 0 21
4 บ้านแม่ทราย 16 4 1 0 21
5 บ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 16 1 0 0 17
6 บ้านห้วยโรงนอก 14 5 0 0 19
7 อนุบาลแพร่ 14 4 1 0 19
8 บ้านวังฟ่อน 13 8 1 0 22
9 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 13 0 0 0 13
10 บ้านแม่แรม 12 8 1 0 21
11 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 12 0 0 0 12
12 เจริญศิลป์ 11 2 1 0 14
13 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 9 6 1 0 16
14 บ้านห้วยฮ่อม 9 5 2 1 16
15 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 9 3 1 0 13
16 บ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 9 3 0 0 12
17 ไทยรัฐวิทยา31 8 1 0 0 9
18 บ้านสวนเขื่อน 7 0 0 0 7
19 วัดห้วยหม้าย 6 3 0 0 9
20 บ้านแม่ยางเปี้ยว 6 2 0 0 8
21 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 6 0 0 0 6
22 บ้านสุพรรณ 5 2 1 0 8
23 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 5 1 0 0 6
24 บ้านวังช้าง 5 1 0 0 6
25 เทพพิทักษ์วิทยา 5 0 1 0 6
26 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 5 0 0 0 5
27 บ้านทุ่งแค้ว 4 7 1 0 12
28 บ้านร่องฟอง 4 4 0 0 8
29 ราชประชานุเคราะห์ 25 4 3 0 0 7
30 วัดกาญจนาราม 4 2 3 0 9
31 บ้านหนองม่วงไข่ 4 2 0 0 6
32 บ้านหัวเมือง 4 1 0 0 5
33 บ้านปง 4 1 0 0 5
34 บ้านดอนดี 4 0 0 0 4
35 บ้านหนองแขม 3 3 0 0 6
36 บ้านศรีมูลเรือง 3 1 1 0 5
37 บ้านนาคูหา 3 1 1 0 5
38 วัดต้นไคร้ 3 1 1 0 5
39 บ้านถิ่น 3 1 1 0 5
40 เเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 3 1 1 0 5
41 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 3 1 0 0 4
42 บ้านหนองเสี้ยว 3 1 0 0 4
43 อนุบาลร้องกวาง 3 1 0 0 4
44 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 3 0 2 0 5
45 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 3 0 0 0 3
46 วัดศรีภูมิ 3 0 0 0 3
47 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 2 2 0 0 4
48 บ้านสะเลียม 2 2 0 0 4
49 บ้านแม่หล่าย 2 1 0 0 3
50 บ้านในเวียง 2 0 1 0 3
51 เจริญราษฎร์ 2 0 1 0 3
52 บ้านวังหงส์ 2 0 0 0 2
53 บ้านแม่ยางร้อง 1 3 0 0 4
54 วัดทุ่งล้อม 1 1 0 0 2
55 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 1 1 0 0 2
56 บ้านทุ่งคั๊วะ 1 1 0 0 2
57 บ้านห้วยอ้อย 1 1 0 0 2
58 บ้านป่าแดง(วันรัตน์) 1 0 1 0 2
59 รัฐราษฎร์บำรุง 1 0 1 0 2
60 บ้านดอนแก้ว(อาสา) 1 0 0 0 1
61 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 1 0 0 0 1
62 บ้านน้ำเลา 1 0 0 0 1
63 บ้านห้วยกาน 1 0 0 0 1
64 บ้านห้วยขอน 0 2 1 0 3
65 บ้านน้ำเลาเหนือ 0 2 0 0 2
66 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 0 2 0 0 2
67 บ้านห้วยม้า 0 2 0 0 2
68 บ้านแดนชุมพล 0 2 0 0 2
69 บ้านกาซ้อง 0 1 0 0 1
70 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 0 1 0 0 1
71 บ้านหนองน้ำรัด 0 1 0 0 1
72 บ้านแม่ยางกาด 0 1 0 0 1
73 บ้านแม่ยางยวง 0 1 0 0 1
74 บ้านวังปึ้ง 0 0 2 0 2
75 บ้านนาแหลม 0 0 1 0 1
76 บ้านวังหลวง 0 0 1 0 1
77 บ้านนาจักร 0 0 0 5 0
78 เซ็นฟรังซีสเซอร์เวีย 0 0 0 1 0
รวม 362 125 32 7 519