หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 25 21 84% 3 12% 1 4% 0 0% 25
2 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 19 19 100% 0 0% 0 0% 0 0% 19
3 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 21 16 76.19% 5 23.81% 0 0% 0 0% 21
4 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 21 16 76.19% 4 19.05% 1 4.76% 0 0% 21
5 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 17 16 94.12% 1 5.88% 0 0% 0 0% 17
6 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 19 14 73.68% 5 26.32% 0 0% 0 0% 19
7 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 19 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
8 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 22 13 59.09% 8 36.36% 1 4.55% 0 0% 22
9 โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
10 โรงเรียนบ้านแม่แรม 21 12 57.14% 8 38.1% 1 4.76% 0 0% 21
11 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
12 โรงเรียนเจริญศิลป์ 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
13 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 16 9 56.25% 6 37.5% 1 6.25% 0 0% 16
14 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 17 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
15 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
16 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
18 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
19 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
20 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
21 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
22 โรงเรียนบ้านสุพรรณ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
23 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
24 โรงเรียนบ้านวังช้าง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
25 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
26 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
27 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 12 4 33.33% 7 58.33% 1 8.33% 0 0% 12
28 โรงเรียนบ้านร่องฟอง 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
30 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
31 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
32 โรงเรียนบ้านปง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
33 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
34 โรงเรียนบ้านดอนดี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
35 โรงเรียนบ้านหนองแขม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
36 โรงเรียนบ้านถิ่น 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
37 โรงเรียนบ้านนาคูหา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
38 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
39 โรงเรียนวัดต้นไคร้ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
40 โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
41 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
42 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
43 โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
45 โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
46 โรงเรียนวัดศรีภูมิ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
47 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนบ้านสะเลียม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนบ้านในเวียง 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
51 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
52 โรงเรียนบ้านวังหงส์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
53 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
55 โรงเรียนบ้านทุ่งคั๊วะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
56 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
57 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตน์) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
59 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
60 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนบ้านห้วยขอน 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านห้วยม้า 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านแดนชุมพล 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านกาซ้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านนาแหลม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
76 โรงเรียนบ้านวังหลวง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
77 โรงเรียนบ้านนาจักร 6 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 5
78 โรงเรียนเซ็นฟรังซีสเซอร์เวีย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ดูแลระบบ นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) ติดต่อผ่าน Line ID me_222222
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]