หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ชั้น 1 ห้อง ห้อง ป.1/1 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ชั้น 2 ห้อง ป .1/2 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ห้อง ห้อง ป.2/1 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ห้อง ห้อง ป.2/2 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ห้อง ห้อง ป.3/1 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ห้อง ป .3/2 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ห้อง ป.4/1 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ห้อง ป .4/2 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ห้อง ป.5/1 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ห้อง ป.5/2 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ห้อง ป.6/1 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ห้อง ป .6/2 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ห้อง หอประชุม 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ห้อง หอประชุม 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ห้อง หอประชุม 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-


ผู้ดูแลระบบ นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) ติดต่อผ่าน Line ID me_222222
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]