หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) เต้นท์ลานจอดรถ หน้าโรงอาหาร ห้อง ในเต้นท์ 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) เต้นท์ลานจอดรถ หน้าโรงอาหาร 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ระเบียงไม้ ชั้น 2 ชั้น 2 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ระเบียงไม้ ชั้น 2 ชั้น 2 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ห้องเรียน ป.4-6 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ห้องเรียน ป.4-6 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) โรงอาหาร 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) โรงอาหาร 21 ก.ย. 2558 09.00-11.00 น.
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) โรงอาหาร 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) โรงอาหาร 22 ก.ย. 2558 09.00-11.00 น.
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) เต้นท์ถนน ทางเข้าโรงเรียน 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) เต้นท์ถนน ทางเข้าโรงเรียน 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) เต้นท์ถนน ทางเข้าโรงเรียน ห้อง ในเต้นทื 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) เต้นท์ถนน ทางเข้าโรงเรียน 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) เต้นท์ถนน ทางเข้าโรงเรียน 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) เต้นท์ถนน ทางเข้าโรงเรียน 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) อาคารอเนกประสงค์ 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) อาคารอเนกประสงค์ 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-


ผู้ดูแลระบบ นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) ติดต่อผ่าน Line ID me_222222
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]