หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม สนามบาสเก็ตบอล 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม สนามฟุตบอล 21 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม สนามฟุตบอล 22 ก.ย. 2558 09.00-12.00 น.
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม ใต้ถุนอาคาร 3 21 ก.ย. 2558 09.00-15.00 น.
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม ใต้ถุนอาคาร 3 22 ก.ย. 2558 09.00-15.00 น.
-


ผู้ดูแลระบบ นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) ติดต่อผ่าน Line ID me_222222
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]