หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ห้องคอมพิวเตอร์ สพป.แพร่ เขต 1 อ.เมือง จ.แพร่  
2 โรงยิม 1000 ที่นั่ง อบจ.แพร่ นายสมภพ มุ้งทอง  
3 โรงยิมแฝด อบจ.แพร่ นายสมภพ มุ้งทอง  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) อ.สอง นายบรรหาร ทะนันไชย 18.512583, 100.103826 0813879743
5 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) อ.สอง นายวัลลภ เอี่ยมละออง 18.478558, 100.190633 0818853051
6 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ต.บ้านถิ่น อ.เมือง  
7 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) อ.ร้องกวาง นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ  
8 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ตำบลบ้านเวียง นายวิทูรย์. สินธุวงศ์   086-188-5392
9 โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล ตำบลแม่ยางตาล อำภอร้องกวาง นายพิพัฒน์. เสนาธรรม   089-853-7640
10 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว ตำบลแม่ยางฮ้อ นายวรทัศน์. ศิริเดชพันธุ์   081-952-3563
11 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส  
12 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อำเภอสอง นายวิวัฒน์ ทองภักดี 18.517780, 100.110683 0861898960
13 โรงเรียนเจริญศิลป์  
14 โรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 อำเภอสอง นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง 17.9478023,101.2977565 0833222442
16 ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่  

ผู้ดูแลระบบ นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) ติดต่อผ่าน Line ID me_222222
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]