เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

 

 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
21 ก.ย. 2558
22 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข้อตกลงในการแข่งขัน  1. การประท้วงเรื่องคุณสมบัติของกรรมการ   เนื่องจากคณะกรรมการนี้เป็นคณะที่ทาง สพป. แพร่ 1 ได้พิจารณาจากกความรู้ความสามารถ แต่งตั้ง และลงนามโดย ผู้อำนวยการ สพป.แพร่ 1 ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติและเป็นผู้ทรงคุณค่าตามกิจกรรม คุณครูท่านใดที่จะประท้วงคุณสมบัติของกรรมการให้ ทำเอกสารต่อ ประธานหน่วยแข่งขัน และ เสนอวิธีการแก้ไข และถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ไว้เป็นหลักฐาน   2. การประท้วงขณะแข่งขัน กรณีที่พบความผิดปกติขณะแข่งขันให้ แจ้งต่อคณะกรรมการ โดยทันที  อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลย จนจบการแข่งขัน  3. การประท้วงผลการแข่งขัน  ให้ ทำหนังสือแจ้งต่อประธานฝ่ายวินิจฉัยพร้อมหลักฐานเสาเนาบัตรข้าราชการ  และครูผู้ควบคุม สามารถดูคะแนนให้เฉพาะทีมของตนเอง (ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร)   จึงแจ้งเพื่อเป็นข้อตกลงเบื้องต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ คณะกรรมฝ่ายวินิจฉัย ของแต่ละสาระ 

 

 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินฉบับล่าสุด

แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนและครูผู้ฝีกสอน

แบบขอเพิ่มชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนกรณีส่งยังไม่ครบตามเกณฑ์

 
 

 

การแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์

1. มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขันเกมคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4 - 6 และ ม.1-3 จาก สพป. แพร่ เขต 1 เป็นอาคาร 4 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส วัน เวลา คงเดิม
2. ระบบปฏิบัติการในเครื่องพิวเตอร์ที่ใช้แข่งขัน เป็น Windows 7 และ Office 2010 
3. มีบางรายการอนุญาตให้ครูผู้ฝึกสอนลงโปรแกรมเพิ่มเติมได้ ให้จัดเตรียมโปรแกรมมาเอง และให้ลงโปรแกรมได้ก่อนเวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง

 

 
 

admin ได้ปิดระบบการแก้ไขข้อมูลนักเรียน และครูผู้สอนทุกรายการแล้ว สนามจัดการแข่งขันทุกแห่งสามารถพิมพ์เอกสารทุกรายการได้ตั้งแต่เวลา 09.15 น. วันที่ 18 กันยายน 2558 เป็นต้นไป  และโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวของนักเรียน และครูผู้สอนได้ตามวัน เวลาข้างต้น

 
 

แจ้งครูผู้ควบคุม นร ให้เตรียมเอกสารที่แสดง ตัวตนของนักเรียน ที่จะเข้าแข่งขันมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่คะแนนในวันแข่งขัน  การแข่งขันที่ไม่จับอันดับแข่งขันสามารเข้าแข่งขันได้ตลอดเวลา ภายใต้เวลาที่กำหนด  ส่วนการแข่งชันที่มีการจับลำดับแข่ง ให้มาตามเวลาที่แจ้งในการลงทะเบียน และขอให้ศึกษาเส้นทางของสถานที่แข่งขันก่อนวันแข่งขัน หรือไปดูสถานที่ก่อนจะได้ไม่เป็นปัญหาการไปผิดสนามแข่งขัน  และขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอันดับแรก 

 
 

แจ้ง Admin ศูนย์แข่งทุกศูนย์ พิมพ์เอกสาร และบัตรประจำตัวกรรมการตัดสินและกรรมการประจำศูนย์แข่งขัน และให้เตรียมเอกสารการขอเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนตัว โหลดได้ที่หน้าเว็บภาคปีที่แล้ว /ประชุมบ่ายขอให้ชี้แจงเรื่องการให้คะแนนดิบ(ต้องมีการกรอกคะแนนดิบของ กก ทุกคน) และ ต้องรอหลังการแข่งขันจบอย่างน้อย 30 นาที

 
 

แจ้งครูผู้ควบคุมให้ดำเนินการพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันแข่งขัน จะใส่หรือไม่ใส่รูปก็ได้  หากมีการพิมพ์ชื่อผิดให้ทำหนังสือมายื่นในวันแข่งขัน หากมีการเปลี่ยนตัว ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ และเตรียมเอกสารมาให้ครบในวันแข่งขัน

 
 

สมัครอบรม DLIT สำหรับโรงเรียนที่ได้งบประมาณ DLTI  [คลิกที่นี่]
 

 
 

เข้าเว็บศิลปหัตถกรรม ของเขตง่าย ๆ โดยการบอกต่อว่า gg.gg/phrae1 
เพียงเท่านี้  ก็เข้าได้แล้ว "ลองดูซิครับ"

 

 
 


แจ้งทุกเครือข่ายเรื่องการกำหนดการแข่งขันให้ก่อนวันที่  15 กันยายน 2558
อย่างช้าที่สุด ขอข้อมูล update หน้าเว็บ ก่อน 19 กันยายน 2558

และให้กรอกข้อมูล ให้ทาง Admin ทราบด้วยนะครับ 
เพิ่มข้อมูลด้วยนะครับ [คลิกที่นี่]     
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 1-15 กันยายน  2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 16-18 กันยายน  2558
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 19 กันยายน  2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 21-22 กันยายน  2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน 1 วัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 21 กันยายน  เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก =>  16 - 18 ธันวาคม 2558

แจ้งการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก 
ระหว่างวันที่  16-18  ธันวาคม  2558   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม โดยมีพิธีเปิดณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 104
จำนวนทีม 528
จำนวนนักเรียน 1,263
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 786
จำนวนกรรมการ 560
ครู+นักเรียน 2,049
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,609
ประกาศผลแล้ว 125/162 (77.16%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 47
เมื่อวาน 52
สัปดาห์นี้ 300
สัปดาห์ที่แล้ว 533
เดือนนี้ 1,396
เดือนที่แล้ว 2,919
ปีนี้ 14,779
ทั้งหมด 128,601