สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านวังพิกุล 5 6 3 14 19 7 2 5 28
2 บ้านแก่งหินปูน 5 5 1 11 13 5 3 2 21
3 เพชรพินิตศึกษา 5 3 3 11 14 1 3 1 18
4 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 5 3 1 9 13 4 4 1 21
5 บ้านราหุล 5 0 0 5 6 0 0 0 6
6 บ้านซับไม้แดง 4 6 0 10 11 8 0 0 19
7 อนุบาลหนองไผ่ 4 4 1 9 10 1 2 1 13
8 บ้านคลองทราย 4 3 1 8 12 3 1 2 16
9 อนุบาลศรีเทพ 4 1 0 5 9 2 0 0 11
10 บ้านคลองกระจังวังไทร 4 1 0 5 6 1 0 0 7
11 บ้านซับน้อยพัฒนา 3 6 1 10 7 8 3 0 18
12 บ้านนาตะกุด 3 3 0 6 6 4 1 2 11
13 บ้านตะกุดไผ่ 3 2 1 6 8 2 1 1 11
14 บ้านคลองกรวด 3 2 0 5 5 0 0 0 5
15 บ้านวังโบสถ์ 3 1 2 6 8 3 4 2 15
16 บ้านพญาวัง 3 1 2 6 7 1 0 0 8
17 ศิริรัตน์วิทยา 3 0 2 5 10 0 2 1 12
18 บ้านโคกคงสมโภชน์ 3 0 1 4 5 0 0 0 5
19 บ้านหนองจอกวังกำแพง 3 0 0 3 5 1 0 0 6
20 บ้านนาไร่เดียว 2 4 0 6 7 0 1 0 8
21 บ้านเนินถาวร 2 3 2 7 9 4 12 0 25
22 บ้านกลาง 2 3 1 6 10 7 0 1 17
23 บ้านโป่งบุญเจริญ 2 2 2 6 12 3 0 0 15
24 ชุมชนบ้านโภชน์ 2 2 2 6 6 10 3 0 19
25 ชุมชนบ้านพุเตย 2 2 1 5 10 7 5 0 22
26 วัดเขาเจริญธรรม 2 2 0 4 4 1 0 1 5
27 อนุบาลพร้อมจิต 2 1 2 5 8 8 0 2 16
28 บ้านใหม่วิไลวัลย์ 2 1 2 5 8 0 0 0 8
29 บ้านโคกรังน้อย 2 1 1 4 8 5 1 1 14
30 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ 2 1 1 4 4 2 0 0 6
31 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน 2 1 0 3 7 5 3 2 15
32 บ้านโคกสะอาด 2 1 0 3 6 0 0 0 6
33 บ้านฟุบสะแก 2 1 0 3 5 0 2 0 7
34 บ้านลำนารวย 2 1 0 3 3 3 1 0 7
35 บ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 2 1 0 3 3 2 0 0 5
36 บ้านหนองสะแกสี่ 2 1 0 3 3 1 1 0 5
37 บ้านปากตก 2 0 2 4 5 1 1 0 7
38 บ้านนาทุ่ง 2 0 1 3 5 4 4 2 13
39 บ้านถ้ำมงคลชัย 2 0 1 3 4 1 0 0 5
40 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 2 0 0 2 8 6 0 0 14
41 บ้านกองทูล 2 0 0 2 4 2 1 2 7
42 บ้านหนองสรวง 1 2 4 7 12 8 1 1 21
43 บ้านหนองย่างทอย 1 2 2 5 8 6 2 0 16
44 วัดซับบอนวิทยา 1 2 1 4 9 1 0 0 10
45 บ้านวังไลย์ 1 2 0 3 4 4 1 1 9
46 บ้านหนองหมู 1 2 0 3 4 0 0 0 4
47 บ้านวังลึก 1 2 0 3 3 0 0 0 3
48 บ้านหนองสะแก 1 1 2 4 4 3 2 1 9
49 บ้านคลองยาง 1 1 1 3 5 2 0 0 7
50 บ้านวังท่าดี 1 1 1 3 5 1 0 0 6
51 บ้านหนองชุมแสง 1 1 1 3 4 2 0 2 6
52 บ้านวังขาม 1 1 1 3 3 2 0 0 5
53 วิทยานนท์ศึกษา 1 1 0 2 5 2 2 1 9
54 เซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 1 1 0 2 3 4 1 2 8
55 บ้านลำตะคร้อ 1 1 0 2 2 3 1 3 6
56 บ้านซับกระถินทอง 1 1 0 2 2 1 1 0 4
57 บ้านเขายางโปร่ง 1 0 3 4 5 1 1 0 7
58 บ้านโคกเจริญ 1 0 2 3 5 0 1 2 6
59 บ้านวังเหว 1 0 2 3 4 1 0 0 5
60 บ้านเนินคนธา 1 0 1 2 3 1 0 0 4
61 บ้านซับวารินทร์ 1 0 0 1 4 0 0 1 4
62 บ้านสระประดู่ 1 0 0 1 2 3 1 0 6
63 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 2 1 0 1 3
64 บ้านวังใหญ่ 1 0 0 1 1 2 2 2 5
65 บุญญรักษ์วรานุสรณ์ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
66 บ้าน กม.30 1 0 0 1 1 0 2 0 3
67 บ้านจัดสรร 1 0 0 1 1 0 0 1 1
68 บ้านคลองตะพานหิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านร่องหอยพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 บ้านวังขอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านโคกสง่า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านวังไผ่ 0 3 5 8 8 7 1 2 16
73 บ้านบ่อไทย 0 2 2 4 9 6 0 0 15
74 บ้านหนองบัวทอง 0 2 1 3 4 0 1 0 5
75 ใจจำนงศึกษา 0 2 0 2 4 1 0 0 5
76 บ้านหนองโป่ง 0 2 0 2 3 6 0 1 9
77 อุดมวิทยา 0 1 5 6 14 5 0 1 19
78 บ้านเกาะแก้ว 0 1 2 3 7 5 1 0 13
79 บ้านหนองบัว 0 1 2 3 4 5 3 2 12
80 บ้านเพชรละคร 0 1 1 2 6 2 2 2 10
81 บ้านไร่เหนือ 0 1 1 2 5 3 3 1 11
82 บ้านลำตาเณร 0 1 1 2 5 1 0 1 6
83 บ้านคลองกะโบน 0 1 1 2 4 1 0 1 5
84 บ้านบึงกระจับ 0 1 1 2 3 1 3 1 7
85 ชุมชนบ้านโคกสะอาด 0 1 1 2 3 0 0 1 3
86 บ้านนาเฉลียงใต้ 0 1 1 2 2 3 1 0 6
87 กุลดิศวิทยานุสรณ์ 0 1 1 2 1 5 1 0 7
88 บ้านคลองดู่ 0 1 0 1 6 5 1 0 12
89 บ้านรังย้อย 0 1 0 1 4 4 1 0 9
90 บ้านรวมทรัพย์ 0 1 0 1 4 3 4 1 11
91 บ้านท่าไม้ทอง 0 1 0 1 3 2 0 1 5
92 บ้านซับสมบูรณ์ 0 1 0 1 2 2 3 1 7
93 บ้านไทรทอง(หนองไผ่) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
94 บ้านท่าแดง 0 1 0 1 1 4 1 0 6
95 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
96 บ้านเขาพลวง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
97 บ้านเนินพัฒนา 0 1 0 1 0 2 0 0 2
98 บ้าน กม.35 0 0 2 2 8 5 1 2 14
99 สัมพันธ์วิทยา 0 0 2 2 3 5 1 1 9
100 บ้านโคกสำราญ 0 0 1 1 10 4 1 0 15
101 บ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 0 0 1 1 5 5 0 0 10
102 แสงธรรมวิทยา 0 0 1 1 4 3 1 0 8
103 วีรสัมพันธ์วิทยา 0 0 1 1 3 2 0 1 5
104 บ้านเนินสวรรค์ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
105 อนุบาลบึงสามพัน 0 0 1 1 2 3 0 2 5
106 บ้านโคกสะแกลาด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
107 บ้านตะกุดงาม 0 0 1 1 2 0 0 1 2
108 บ้านหนองไม้สอ 0 0 1 1 1 1 1 1 3
109 บ้านศรีมงคล 0 0 1 1 1 1 1 0 3
110 บ้านนาวังแหน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
111 บ้านพุขาม 0 0 1 1 1 0 1 0 2
112 บ้านซับเดื่อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
113 บ้านสระกรวด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
114 อนุบาลกาญจนาวิทยา 0 0 0 0 3 5 1 0 9
115 บ้านเนินสะอาด 0 0 0 0 3 1 4 0 8
116 บ้านหนองแจง 0 0 0 0 3 1 2 0 6
117 วัลลภานุสรณ์ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
118 โชติวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
119 บ้านหนองบัวขาว 0 0 0 0 2 4 2 0 8
120 บ้านปางยาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
121 ชุมชนบ้านท่าเสา 0 0 0 0 2 0 1 1 3
122 บ้านพระที่นั่ง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
123 บ้านดาดอุดม 0 0 0 0 1 3 2 0 6
124 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 1 3 1 0 5
125 บ้านซับน้อย 0 0 0 0 1 2 1 2 4
126 บ้านบึงนาจาน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
127 รัฐประชานุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
128 บ้านนาสนุ่น 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 ชุมชนบ้านโคกปรง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 บ้านน้ำร้อน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 บ้านแควป่าสัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 บ้านทรัพย์เกษตร 0 0 0 0 1 0 2 1 3
133 ศิริวัฒนาวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
134 บ้านบึงสามพัน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
135 บ้านสระหมื่นเชียง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
136 บ้านภูน้ำหยด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
137 บ้านสระแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
138 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านด่านไทรสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านบ่อรัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
141 บ้านม่วงชุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านเขาคลัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านไร่ตาพุฒ 0 0 0 0 0 4 0 1 4
144 สมอทอดศึกษา 0 0 0 0 0 3 1 0 4
145 บ้านโคกหิน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
146 บ้านศรีเทพน้อย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
147 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
148 บ้านซับตะเคียนทอง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
149 บ้านท่าด้วง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
150 บ้านแสงมณีวิทยา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
151 บ้านตีบใต้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
152 บ้านท่าโรง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
153 บ้านวังน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
154 บ้านสระเกษ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
155 บ้านห้วยตลาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
156 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
157 บ้านไร่ขอนยางขวาง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
158 บ้านเนินสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านซับตะแบก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านซับหินเพลิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านนาน้ำโครม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านนาเฉลียง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 บ้านป่าคาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านพรหมยาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 ปาลพันธุ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 เพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านตะกรุดหิน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
168 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
169 บ้านทุ่งเศรษฐี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
170 บ้านเนินมะค่า 0 0 0 0 0 0 1 1 1
171 บ้านโพทะเลประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
172 บ้านซับชมภู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
173 บ้านด่านเจริญชัย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
174 บ้านบุมะกรูด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 บ้านสามัคคีพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 บ้านหัวโตก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 อนุบาลใจทิพ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านโคกปรือ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
179 บ้านซับอีลุม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 บ้านท่าสวาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
181 บ้านซับสำราญใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 บ้านซับบอน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 146 128 101 375 616 340 161 91 1,117