หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน สนามบาสเก็ตบอล 14 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแจง สนามฟุตบอล 15 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล สนามฟุตบอล 16 พ.ย. 2558 09.00-16.00
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านราหุล อาคารอุ่นใจ ห้อง 1-3 14 พ.ย. 2558 09.00-20.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านราหุล อาคารอุ่นใจ ห้อง 1-3 15 พ.ย. 2558 09.00-20.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]