หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล   0801674356
2 โรงเรียนบ้านราหุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล   0801674356
3 โรงเรียนบ้านหนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล   0801674356
4 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล   0801674356


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]