หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 26 15 60% 5 20% 4 16% 1 4% 25
2 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 20 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
3 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 22 14 66.67% 3 14.29% 4 19.05% 0 0% 21
4 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 23 13 56.52% 9 39.13% 1 4.35% 0 0% 23
5 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 16 13 81.25% 2 12.5% 0 0% 1 6.25% 16
6 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 21 12 57.14% 6 28.57% 1 4.76% 2 9.52% 21
7 โรงเรียนบ้านศิลา 14 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
8 โรงเรียนผดุงวิทย์ 22 11 50% 7 31.82% 3 13.64% 1 4.55% 22
9 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 17 11 64.71% 3 17.65% 3 17.65% 0 0% 17
10 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 19 11 57.89% 3 15.79% 2 10.53% 3 15.79% 19
11 โรงเรียนบ้านฝาย 23 9 39.13% 11 47.83% 3 13.04% 0 0% 23
12 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 18 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
13 โรงเรียนบ้านท่าขาม 17 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
14 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
15 โรงเรียนบ้านวังร่อง 16 8 50% 8 50% 0 0% 0 0% 16
16 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 16 8 50% 6 37.5% 2 12.5% 0 0% 16
17 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
18 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
19 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 16 8 53.33% 2 13.33% 3 20% 2 13.33% 15
20 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 14 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
21 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
22 โรงเรียนบ้านวังบาล 17 6 37.5% 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
23 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 14 6 42.86% 5 35.71% 3 21.43% 0 0% 14
24 โรงเรียนบูรณวิทยา 12 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
25 โรงเรียนบ้านวังกวาง 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
26 โรงเรียนบ้านน้ำชุน 9 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
27 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
28 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 13 5 38.46% 7 53.85% 1 7.69% 0 0% 13
29 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 13 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 13
30 โรงเรียนบ้านโคกมน 12 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
31 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
32 โรงเรียนบ้านวังรู 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
33 โรงเรียนเมตตาวิทยา 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 16 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 13
35 โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
36 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 10 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
37 โรงเรียนบ้านนายาว 9 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านวังยาว 9 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
39 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
41 โรงเรียนบ้านดงขวาง 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
42 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านป่าบง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
47 โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
49 โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 9 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 9 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนบ้านกลาง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
53 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านหินฮาว 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านบึง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านหนองยาว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
60 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
61 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านตาดกลอย 7 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนบ้านฝายวังบอน 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
65 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
68 โรงเรียนบ้านวังเวิน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
69 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
70 โรงเรียนวัดศรีทอง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
71 โรงเรียนบ้านซำภู 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านนาซำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านปากดุก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านดงคล้อ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านวังมล 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านหินโง่น 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านโป่งสามขา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
85 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
88 โรงเรียนบ้านลานบ่า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนบ้านกกโอ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านท่าโก 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านบุ่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านหนองเล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านซำม่วง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านท่าผู 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
100 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
101 โรงเรียนนราทิพย์พิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านฟองใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนบ้านร่องดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านวังขอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
111 โรงเรียนสิรินคริสเตียน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านไร่นางาม 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
113 โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านห้วยคนทา 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
115 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านหนองขาม 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านโนนทอง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
119 โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านน้ำขอบ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
121 โรงเรียนหยกฟ้า 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
122 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านนครเดิด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านหัวนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านจางวาง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
128 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านปากออก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
133 โรงเรียนพอจิตวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
135 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
136 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
137 โรงเรียนบ้านกกกะบก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
138 โรงเรียนบ้านภูปูน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
139 โรงเรียนบ้านร่องบง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ประสานงานการแข่งขัน : โทรศัพทฺ์ => 056-713877, 081-3795665 ,082-2254272 ติดต่อผู้ดูแลระบบ : โทรศัพทฺ์ => 088-2735822 , 094-6298665
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]