หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง สนามทิศตะวันออก และอาคารด้านหน้าข้างที่จอดรถของโรงเรียน 26 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00 ระยะเวลาที่สิ้นสุดการแข่งขัน ขึ้นอยู่กับจำนวนทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง สนามโรงเรียนทางด้านทิศเหนือ 26 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00 เวลาการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุด ขึ้นอยู่กับจำนวนทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง สนามโรงเรียนทางด้านทิศใต้ 26 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00 เวลาการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุด ขึ้นอยู่กับจำนวนทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้องที่1 และ2 26 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารมัธยม ชั้น 1 ห้อง ห้องที่ 3 และ 4 26 ก.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ประสานงานการแข่งขัน : โทรศัพทฺ์ => 056-713877, 081-3795665 ,082-2254272 ติดต่อผู้ดูแลระบบ : โทรศัพทฺ์ => 088-2735822 , 094-6298665
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]