เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ฯ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปะ
หุ่นยนต์ โครงงานออกแบบฯ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
25 ก.ย. 2558
26 ก.ย. 2558
27 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง

     1. ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ทุกโรงเรียน ให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และครูผู้ฝีกสอนว่าถูกต้องหรือไม่ หากชื่อ - สกุล ยังไม่ถูกต้องให้ทำหนังสือแจ้งมายังเขตพื้นที่เพื่อทำการแก้ไขให้ ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2558
     2. เขตพื้นที่จะทำการเปิดระบบให้โรงเรียนพิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขัน และกรรมการตัดสินกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป สามารถพิมพ์เกียรติบัตร ได้ที่ หน้าหลักของเว็บไซต์

http://north65.sillapa.net/sp-pnb2 เมนูดังต่อไปนี้

   
 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน => เมนู..คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
    กรรมการตัดสินกิจกรรม => ที่เมนู..พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
    นักเรียนและครู  =>  ที่เมนู..พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน + ครู

 
 
 
 แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค

  โรงเรียนที่เป็นตัวแทน (ชนะเลิศ) ของแต่ละกิจกรรม ให้ติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ได้ที่เว็บไซต์การแข่งขันของภาคเหนือ ที่เว็บ http://north65.sillapa.net
 
 

: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

ศูนย์เครือข่ายฯ ส่งรายชื่อโรงเรียน/นักเรียน กิจกรรมชนะเลิศมายังเขตพื้นที่  => 10-14 กันยายน 2558             
รับลงทะเบียนนักเรียน /ครู ระดับเขตพื้นที่ => 16-17 กันยายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 19 กันยายน 2558
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 20 กันยายน 2558
ดูตารางการแข่งขันระดับเขตพื้นที่แต่ละกิจกรรม  =>  23 กันยายน 2558  เป็นต้นไป                                                                           
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ (พร้อมใส่รูปนักเรียน) =>  24 กันยายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>  24 กันยายน 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 25-27 กันยายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน 1 วัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันiระดับเขตพื้นที่ => ตั้งแต่ วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก=>  16 - 18 ธันวาคม 2558

 
 

 แจ้งผู้เข้าแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์

     1. การรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน  - ภาคเช้า เวลา 08.30 น.  -  ภาคบ่าย  เวลา 12.30 น. ณ สถานที่แข่งขัน

     2. เครื่องที่ใช้ในการแข่งขันเป็นระบบปฏิบัติการ  Windows 7  , Microsoft office 2010 (ใช้เครื่องที่สถานที่แข่งขันจัดให้)

     3. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันตามที่ระบุ ด้วย CD หรือ DVD  เท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้ Flash drive)  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้ติดตั้งเอง ก่อนการติดตั้งต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น CD หรือ DVD กับคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ 

     4. กิจกรรมใดที่มีการใช้หูฟังและไมโครโฟน ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาใช้ในกิจกรรมการแข่งขันเอง (สถานที่แข่งขันไม่ได้จัดไว้ให้)

 
 

 แจ้งผู้เข้าแข่งขันโครงงานอาชีพ ชั้น ป.4-6 และชั้น ม.1-3  
    
ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานอาชีพให้คณะกรรมการในวันแข่งขัน จำนวน 5 ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่น ซีดี จานวน 1 แผ่น เพื่อประกอบการพิจารณาเผยแพร่

 
 

: ผู้จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ :
                                                                                                       
  ปฐมวัย =>ศน. ประสงค์  ชัยโฉม  : 081-3795665
  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  => ศน.สละ  พาดี  :  086-7354913
  นักบินน้อยสพฐ. => ศน.พจนา  คงสัตรา  : 089-7079165
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  => ศน.รัตนา  จันทร์สิน : 088-2735822
  ศิลปะ => ศน. สิริทธรา สายบุญตั้ง  : 098-7988392
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน => ศน.พิชญ์อนงค์  ผดุงศิลป์ไพโรจน์  : 095-6303939
  การศึกษาพิเศษ => ศน.วราภรณ์  ใบภักดี  : 093-1490501

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 179
จำนวนทีม 894
จำนวนนักเรียน 2,061
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,337
จำนวนกรรมการ 633
ครู+นักเรียน 3,398
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,031
ประกาศผลแล้ว 123/166 (74.10%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 33
เมื่อวาน 65
สัปดาห์นี้ 304
สัปดาห์ที่แล้ว 595
เดือนนี้ 1,557
เดือนที่แล้ว 3,003
ปีนี้ 16,115
ทั้งหมด 138,519