สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 15 10 3 28 31 1 1 0 33
2 บ้านท่าข้าม 9 4 0 13 11 9 0 0 20
3 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 8 4 0 12 18 4 1 1 23
4 บ้านห้วยสะแก 7 5 6 18 23 4 2 1 29
5 บ้านดงมูลเหล็ก 7 3 0 10 12 0 0 0 12
6 บ้านหนองใหญ่ 5 6 2 13 14 2 1 0 17
7 บ้านโป่งหว้า 5 2 3 10 19 4 0 1 23
8 บ้านเขาชะโงก 5 0 7 12 15 2 0 1 17
9 เมืองเพชรบูรณ์ 4 5 1 10 13 8 1 1 22
10 บ้านเนินสง่า 4 4 4 12 11 2 0 0 13
11 เสรีศึกษา 4 2 1 7 18 1 1 2 20
12 บ้านศาลาลาย 4 2 1 7 11 1 1 0 13
13 บ้านวังหิน 4 2 1 7 9 4 2 0 15
14 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 3 2 1 6 10 0 0 0 10
15 บ้านสักแห้ง 3 1 1 5 9 2 0 0 11
16 บ้านคลองปลาหมอ 3 0 2 5 11 3 0 0 14
17 ตาดหมอกวิทยา 3 0 0 3 4 0 0 0 4
18 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 2 3 2 7 15 4 1 1 20
19 บ้านสามแยกวังชมภู 2 2 2 6 12 0 0 0 12
20 บ้านโพธิ์ทอง 2 2 2 6 10 3 1 2 14
21 บ้านดงขุย 2 2 2 6 7 1 1 0 9
22 บ้านห้วยงาช้าง 2 1 0 3 5 1 0 0 6
23 โลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 2 0 2 4 5 0 0 0 5
24 บ้านหัวนา 2 0 2 4 4 3 0 0 7
25 บ้าน กม.2 2 0 1 3 8 1 0 0 9
26 บ้านพลำ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
27 อนุบาลชนแดน 1 5 6 12 17 11 1 1 29
28 บ้านปากน้ำ 1 5 0 6 5 3 1 0 9
29 บ้านดงขุยใต้ 1 4 1 6 8 1 1 0 10
30 คลองห้วยนาพัฒนาการ 1 3 1 5 5 2 0 0 7
31 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 2 2 5 6 1 0 1 7
32 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 1 2 1 4 9 0 1 1 10
33 บ้านกกไทร 1 2 1 4 5 1 0 0 6
34 บ้านโคกยาว 1 2 1 4 3 2 0 0 5
35 บ้านโตก 1 2 0 3 3 1 0 1 4
36 บ้านโนนสะอาด 1 1 2 4 7 0 2 1 9
37 บ้านวังศาล 1 1 2 4 5 3 1 1 9
38 บ้านตะเบาะ 1 1 1 3 10 4 2 0 16
39 บ้านเฉลียงลับ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
40 บ้านบุฉนวน 1 1 0 2 4 0 0 1 4
41 บ้านโป่งนกแก้ว 1 1 0 2 2 1 1 0 4
42 บ้านสะแกงาม 1 0 3 4 6 1 0 0 7
43 บ้านห้วยผักไล 1 0 3 4 4 3 1 0 8
44 บ้านชัยมงคล 1 0 2 3 8 0 0 0 8
45 บ้านคลองน้ำคัน 1 0 2 3 2 2 0 0 4
46 บ้านยางลาด 1 0 1 2 5 5 0 0 10
47 อนุบาลวังโป่ง 1 0 1 2 4 4 0 0 8
48 บ้านโคกหนองจอก 1 0 1 2 3 1 0 0 4
49 บ้านทรัพย์พุทรา 1 0 1 2 1 2 0 0 3
50 บ้านวังโค้ง 1 0 0 1 5 2 0 0 7
51 บ้านโนนตะแบก 1 0 0 1 3 4 0 1 7
52 บ้านเขาน้อย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
53 บ้านป่าบง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 บ้านตะกุดจั่น 1 0 0 1 1 3 1 0 5
55 บ้านน้ำลัด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
56 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านตะกุดเป้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านพี้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านยางหัวลม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านไร่ฝาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านวังแซ่กลอย 0 3 1 4 9 0 0 2 9
62 บ้านชอนไพร 0 3 0 3 5 5 0 0 10
63 บ้านลาดแค 0 3 0 3 4 0 0 0 4
64 บ้านซับเปิบ 0 2 1 3 6 2 0 1 8
65 บ้านนายม 0 2 1 3 5 1 0 0 6
66 บ้านดง 0 1 2 3 6 1 4 0 11
67 บ้านกกจั่น 0 1 2 3 4 4 0 0 8
68 บ้านใหม่วังตะเคียน 0 1 1 2 4 1 1 0 6
69 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 0 1 1 2 3 1 0 0 4
70 บ้านคลองบง 0 1 1 2 2 3 0 0 5
71 บ้านหนองแหวน 0 1 1 2 2 1 0 0 3
72 บ้านระวิง 0 1 1 2 1 1 1 2 3
73 บ้านวังพลับ 0 1 0 1 4 2 0 1 6
74 บ้าน กม.28 0 1 0 1 3 1 0 0 4
75 บ้านน้ำเลา 0 1 0 1 2 3 0 1 5
76 บ้านคลองห้วยนา 0 1 0 1 2 1 0 1 3
77 บ้านโนนตูม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านเขาขาด 0 1 0 1 1 1 1 1 3
79 บ้านทางข้าม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านป่าแดง 0 0 2 2 3 0 0 0 3
81 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 0 0 1 1 5 1 1 0 7
82 บ้านถ้ำแก้ว 0 0 1 1 2 1 0 1 3
83 บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
84 บ้านดงลึก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
85 บ้านห้วยไคร้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
86 บ้านหนองระมาน 0 0 1 1 1 0 0 1 1
87 บ้านด่านช้าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
88 บ้านนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
89 บ้านวังใหญ่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
90 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 0 0 0 0 5 4 0 2 9
91 บ้านกงกะยาง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
92 บ้านคลองสาร 0 0 0 0 3 1 0 0 4
93 บ้านท่ากกตาล 0 0 0 0 3 1 0 0 4
94 ลูกจันทน์ปิยะอุย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
95 บ้านขมวด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
96 บ้านดงลาน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
97 บ้านสะเดียง 0 0 0 0 2 3 0 1 5
98 บ้านป่าเลา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
99 บ้านเขาสัก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
100 บ้านโคก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
101 บ้านยางกุด 0 0 0 0 2 0 1 0 3
102 บ้านคลองสำโรง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
103 บ้านทุ่งหินปูน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
104 บ้านหนองกลอย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
105 สำราญราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
106 บ้านเขาบ่อทอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
107 บ้านน้ำเดื่อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
108 บ้านวังซอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
109 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
110 บ้านบง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
111 บ้านซับขลุง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
112 บ้านน้ำเดื่อใต้ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
113 บ้านห้วยแหน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
114 เซนต์นีโอศรีชนแดน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านซับสีทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านถ้ำน้ำบัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านบุ่งคล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านป่าม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านวังขอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านวังทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านวังหินซอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านโตกใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านโพธิ์งาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านบุ่งกกเรียง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
125 บ้านโคกเจริญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
126 สายสมร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านห้วยนาค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านเชิงชาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านโคกสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านกุฏิพระ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 บ้านซับเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 บ้านวังชะนาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 วัชรชัย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 บ้านผาทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 บ้านลำป่าสักมูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 บ้านวังรวก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 บ้านหลุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 บ้านโป่งตาเบ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 145 122 101 368 598 177 40 38 815