สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 15 10 3 28 31 1 1 0 33
2 บ้านท่าข้าม 9 4 0 13 11 8 0 0 19
3 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 8 4 0 12 18 4 1 1 23
4 บ้านดงมูลเหล็ก 7 3 0 10 12 0 0 0 12
5 บ้านหนองใหญ่ 5 6 2 13 14 2 1 0 17
6 บ้านห้วยสะแก 5 2 5 12 17 4 2 1 23
7 บ้านโป่งหว้า 5 2 3 10 19 4 0 1 23
8 บ้านเขาชะโงก 5 0 6 11 14 2 0 1 16
9 บ้านเนินสง่า 4 3 4 11 10 2 0 0 12
10 เสรีศึกษา 4 2 1 7 18 1 1 2 20
11 บ้านวังหิน 3 2 1 6 9 3 2 0 14
12 บ้านคลองปลาหมอ 3 0 2 5 11 3 0 0 14
13 บ้านสักแห้ง 3 0 1 4 7 2 0 0 9
14 เมืองเพชรบูรณ์ 2 5 0 7 10 8 1 1 19
15 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 2 3 2 7 15 4 1 1 20
16 บ้านศาลาลาย 2 2 0 4 8 0 1 0 9
17 โลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 2 0 2 4 5 0 0 0 5
18 ตาดหมอกวิทยา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
19 อนุบาลชนแดน 1 5 6 12 17 11 1 1 29
20 คลองห้วยนาพัฒนาการ 1 3 1 5 5 2 0 0 7
21 บ้านปากน้ำ 1 3 0 4 4 2 1 0 7
22 บ้านโพธิ์ทอง 1 2 2 5 10 2 1 2 13
23 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1 2 2 5 6 1 0 1 7
24 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 1 2 1 4 9 0 1 1 10
25 บ้านโคกยาว 1 2 1 4 3 2 0 0 5
26 บ้านโตก 1 2 0 3 3 1 0 1 4
27 บ้านดงขุย 1 1 2 4 6 0 1 0 7
28 บ้านวังศาล 1 1 2 4 5 3 1 1 9
29 บ้านตะเบาะ 1 1 1 3 8 4 2 0 14
30 บ้านบุฉนวน 1 1 0 2 4 0 0 1 4
31 บ้านโป่งนกแก้ว 1 1 0 2 2 1 1 0 4
32 บ้านห้วยผักไล 1 0 3 4 3 3 1 0 7
33 บ้านชัยมงคล 1 0 2 3 8 0 0 0 8
34 บ้านโนนสะอาด 1 0 2 3 6 0 2 1 8
35 บ้านคลองน้ำคัน 1 0 2 3 2 2 0 0 4
36 บ้านสามแยกวังชมภู 1 0 1 2 8 0 0 0 8
37 บ้านยางลาด 1 0 1 2 5 5 0 0 10
38 อนุบาลวังโป่ง 1 0 1 2 4 2 0 0 6
39 บ้านทรัพย์พุทรา 1 0 1 2 1 2 0 0 3
40 บ้านวังโค้ง 1 0 0 1 5 2 0 0 7
41 บ้านโนนตะแบก 1 0 0 1 3 3 0 1 6
42 บ้านห้วยงาช้าง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
43 บ้านเขาน้อย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
44 บ้านป่าบง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
45 บ้านตะกุดจั่น 1 0 0 1 1 3 1 0 5
46 บ้านน้ำลัด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
47 บ้านตะกุดเป้า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านพี้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านไร่ฝาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านวังแซ่กลอย 0 3 1 4 9 0 0 2 9
52 บ้านดงขุยใต้ 0 3 1 4 6 1 1 0 8
53 บ้านชอนไพร 0 3 0 3 5 4 0 0 9
54 บ้านลาดแค 0 3 0 3 4 0 0 0 4
55 บ้านซับเปิบ 0 2 1 3 6 2 0 1 8
56 บ้านนายม 0 2 1 3 5 0 0 0 5
57 บ้านดง 0 1 2 3 6 1 4 0 11
58 บ้านกกจั่น 0 1 2 3 4 4 0 0 8
59 บ้านใหม่วังตะเคียน 0 1 1 2 4 1 1 0 6
60 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 0 1 1 2 3 1 0 0 4
61 บ้านวังพลับ 0 1 0 1 4 2 0 1 6
62 บ้าน กม.28 0 1 0 1 3 1 0 0 4
63 บ้านเฉลียงลับ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
64 บ้านกกไทร 0 1 0 1 3 0 0 0 3
65 บ้านคลองห้วยนา 0 1 0 1 2 0 0 1 2
66 บ้านโนนตูม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
67 บ้านเขาขาด 0 1 0 1 1 1 1 1 3
68 บ้านทางข้าม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านระวิง 0 1 0 1 0 1 1 2 2
70 บ้านสะแกงาม 0 0 3 3 5 1 0 0 6
71 บ้านป่าแดง 0 0 2 2 3 0 0 0 3
72 บ้าน กม.2 0 0 1 1 6 1 0 0 7
73 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 0 0 1 1 5 1 1 0 7
74 บ้านถ้ำแก้ว 0 0 1 1 2 1 0 1 3
75 บ้านคลองบง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
76 บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
77 บ้านโคกหนองจอก 0 0 1 1 2 1 0 0 3
78 บ้านดงลึก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
79 บ้านห้วยไคร้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
80 บ้านหนองแหวน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
81 บ้านหนองระมาน 0 0 1 1 1 0 0 1 1
82 บ้านด่านช้าง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
83 บ้านนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 บ้านวังใหญ่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 0 0 0 0 5 4 0 2 9
86 บ้านกงกะยาง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
87 บ้านคลองสาร 0 0 0 0 3 1 0 0 4
88 บ้านท่ากกตาล 0 0 0 0 3 1 0 0 4
89 ลูกจันทน์ปิยะอุย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
90 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
91 บ้านขมวด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
92 บ้านดงลาน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
93 บ้านสะเดียง 0 0 0 0 2 3 0 1 5
94 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
95 บ้านโคก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
96 บ้านคลองสำโรง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
97 บ้านทุ่งหินปูน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
98 บ้านหนองกลอย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
99 สำราญราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
100 บ้านเขาบ่อทอง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
101 บ้านป่าเลา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
102 บ้านน้ำเดื่อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
103 บ้านวังซอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
104 บ้านเขาสัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
105 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
106 บ้านยางกุด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
107 บ้านบง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
108 บ้านซับขลุง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
109 บ้านน้ำเดื่อใต้ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
110 บ้านห้วยแหน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
111 เซนต์นีโอศรีชนแดน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 บ้านซับสีทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 บ้านถ้ำน้ำบัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านบุ่งคล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านป่าม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านวังขอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านวังทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านวังหินซอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านโตกใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 บ้านโพธิ์งาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านบุ่งกกเรียง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
122 บ้านหัวนา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
123 บ้านโคกเจริญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
124 สายสมร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านห้วยนาค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านเชิงชาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านโคกสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านกุฏิพระ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
129 บ้านซับเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 บ้านวังชะนาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 วัชรชัย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 บ้านผาทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 บ้านวังรวก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 บ้านหลุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 บ้านโป่งตาเบ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 118 103 91 312 540 158 40 38 738