สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 31 1 1 0 33
2 บ้านโป่งหว้า 19 4 0 1 23
3 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 18 4 1 1 23
4 เสรีศึกษา 18 1 1 2 20
5 อนุบาลชนแดน 17 11 1 1 29
6 บ้านห้วยสะแก 17 4 2 1 23
7 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 15 4 1 1 20
8 บ้านหนองใหญ่ 14 2 1 0 17
9 บ้านเขาชะโงก 14 2 0 1 16
10 บ้านดงมูลเหล็ก 12 0 0 0 12
11 บ้านท่าข้าม 11 8 0 0 19
12 บ้านคลองปลาหมอ 11 3 0 0 14
13 เมืองเพชรบูรณ์ 10 8 1 1 19
14 บ้านโพธิ์ทอง 10 2 1 2 13
15 บ้านเนินสง่า 10 2 0 0 12
16 บ้านวังหิน 9 3 2 0 14
17 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 9 0 1 1 10
18 บ้านวังแซ่กลอย 9 0 0 2 9
19 บ้านตะเบาะ 8 4 2 0 14
20 บ้านศาลาลาย 8 0 1 0 9
21 บ้านชัยมงคล 8 0 0 0 8
22 บ้านสามแยกวังชมภู 8 0 0 0 8
23 บ้านสักแห้ง 7 2 0 0 9
24 บ้านซับเปิบ 6 2 0 1 8
25 บ้านดง 6 1 4 0 11
26 บ้านดงขุยใต้ 6 1 1 0 8
27 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 6 1 0 1 7
28 บ้าน กม.2 6 1 0 0 7
29 บ้านโนนสะอาด 6 0 2 1 8
30 บ้านดงขุย 6 0 1 0 7
31 บ้านยางลาด 5 5 0 0 10
32 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 5 4 0 2 9
33 บ้านชอนไพร 5 4 0 0 9
34 บ้านวังศาล 5 3 1 1 9
35 คลองห้วยนาพัฒนาการ 5 2 0 0 7
36 บ้านวังโค้ง 5 2 0 0 7
37 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 5 1 1 0 7
38 บ้านสะแกงาม 5 1 0 0 6
39 โลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 5 0 0 0 5
40 บ้านนายม 5 0 0 0 5
41 บ้านกกจั่น 4 4 0 0 8
42 บ้านปากน้ำ 4 2 1 0 7
43 บ้านวังพลับ 4 2 0 1 6
44 อนุบาลวังโป่ง 4 2 0 0 6
45 บ้านใหม่วังตะเคียน 4 1 1 0 6
46 บ้านบุฉนวน 4 0 0 1 4
47 บ้านลาดแค 4 0 0 0 4
48 บ้านห้วยผักไล 3 3 1 0 7
49 บ้านโนนตะแบก 3 3 0 1 6
50 บ้านโคกยาว 3 2 0 0 5
51 บ้านกงกะยาง 3 2 0 0 5
52 บ้านโตก 3 1 0 1 4
53 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 3 1 0 0 4
54 บ้าน กม.28 3 1 0 0 4
55 บ้านเฉลียงลับ 3 1 0 0 4
56 บ้านคลองสาร 3 1 0 0 4
57 บ้านท่ากกตาล 3 1 0 0 4
58 ลูกจันทน์ปิยะอุย 3 1 0 0 4
59 ตาดหมอกวิทยา 3 0 0 0 3
60 บ้านห้วยงาช้าง 3 0 0 0 3
61 บ้านกกไทร 3 0 0 0 3
62 บ้านป่าแดง 3 0 0 0 3
63 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 3 0 0 0 3
64 บ้านขมวด 3 0 0 0 3
65 บ้านดงลาน 3 0 0 0 3
66 บ้านสะเดียง 2 3 0 1 5
67 บ้านคลองน้ำคัน 2 2 0 0 4
68 บ้านโป่งนกแก้ว 2 1 1 0 4
69 บ้านถ้ำแก้ว 2 1 0 1 3
70 บ้านน้ำเลา 2 1 0 1 3
71 บ้านคลองบง 2 1 0 0 3
72 บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 2 1 0 0 3
73 บ้านโคกหนองจอก 2 1 0 0 3
74 บ้านโคก 2 1 0 0 3
75 บ้านคลองห้วยนา 2 0 0 1 2
76 บ้านเขาน้อย 2 0 0 0 2
77 บ้านป่าบง 2 0 0 0 2
78 บ้านโนนตูม 2 0 0 0 2
79 บ้านดงลึก 2 0 0 0 2
80 บ้านห้วยไคร้ 2 0 0 0 2
81 บ้านคลองสำโรง 2 0 0 0 2
82 บ้านทุ่งหินปูน 2 0 0 0 2
83 บ้านหนองกลอย 2 0 0 0 2
84 สำราญราษฎร์วิทยา 2 0 0 0 2
85 บ้านตะกุดจั่น 1 3 1 0 5
86 บ้านทรัพย์พุทรา 1 2 0 0 3
87 บ้านเขาบ่อทอง 1 2 0 0 3
88 บ้านเขาขาด 1 1 1 1 3
89 บ้านป่าเลา 1 1 0 1 2
90 บ้านน้ำลัด 1 1 0 0 2
91 บ้านหนองแหวน 1 1 0 0 2
92 บ้านน้ำเดื่อ 1 1 0 0 2
93 บ้านวังซอง 1 1 0 0 2
94 บ้านเขาสัก 1 1 0 0 2
95 บ้านห้วยใหญ่ 1 0 2 0 3
96 บ้านยางกุด 1 0 1 0 2
97 บ้านหนองระมาน 1 0 0 1 1
98 บ้านบง 1 0 0 1 1
99 บ้านซับขลุง 1 0 0 1 1
100 บ้านน้ำเดื่อใต้ 1 0 0 1 1
101 บ้านห้วยแหน 1 0 0 1 1
102 บ้านตะกุดเป้า 1 0 0 0 1
103 บ้านพี้ 1 0 0 0 1
104 บ้านไร่ฝาย 1 0 0 0 1
105 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 0 0 0 1
106 บ้านทางข้าม 1 0 0 0 1
107 บ้านด่านช้าง 1 0 0 0 1
108 บ้านนา 1 0 0 0 1
109 บ้านวังใหญ่ 1 0 0 0 1
110 เซนต์นีโอศรีชนแดน 1 0 0 0 1
111 บ้านซับสีทอง 1 0 0 0 1
112 บ้านถ้ำน้ำบัง 1 0 0 0 1
113 บ้านบุ่งคล้า 1 0 0 0 1
114 บ้านป่าม่วง 1 0 0 0 1
115 บ้านวังขอน 1 0 0 0 1
116 บ้านวังทอง 1 0 0 0 1
117 บ้านวังหินซอง 1 0 0 0 1
118 บ้านโตกใต้ 1 0 0 0 1
119 บ้านโพธิ์งาม 1 0 0 0 1
120 บ้านบุ่งกกเรียง 0 2 0 0 2
121 บ้านหัวนา 0 2 0 0 2
122 บ้านโคกเจริญ 0 2 0 0 2
123 บ้านระวิง 0 1 1 2 2
124 สายสมร 0 1 0 0 1
125 บ้านห้วยนาค 0 1 0 0 1
126 บ้านเชิงชาย 0 1 0 0 1
127 บ้านโคกสำราญ 0 1 0 0 1
128 บ้านกุฏิพระ 0 0 1 0 1
129 บ้านซับเจริญ 0 0 1 0 1
130 บ้านวังชะนาง 0 0 1 0 1
131 บ้านโคกสูง 0 0 1 0 1
132 วัชรชัย 0 0 0 1 0
133 บ้านผาทอง 0 0 0 0 0
134 บ้านวังรวก 0 0 0 0 0
135 บ้านหลุง 0 0 0 0 0
136 บ้านโป่งตาเบ้า 0 0 0 0 0
รวม 540 158 40 38 776