สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 31 1 1 0 33
2 บ้านห้วยสะแก 23 4 2 1 29
3 บ้านโป่งหว้า 19 4 0 1 23
4 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 18 4 1 1 23
5 เสรีศึกษา 18 1 1 2 20
6 อนุบาลชนแดน 17 11 1 1 29
7 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 15 4 1 1 20
8 บ้านเขาชะโงก 15 2 0 1 17
9 บ้านหนองใหญ่ 14 2 1 0 17
10 เมืองเพชรบูรณ์ 13 8 1 1 22
11 บ้านดงมูลเหล็ก 12 0 0 0 12
12 บ้านสามแยกวังชมภู 12 0 0 0 12
13 บ้านท่าข้าม 11 9 0 0 20
14 บ้านคลองปลาหมอ 11 3 0 0 14
15 บ้านเนินสง่า 11 2 0 0 13
16 บ้านศาลาลาย 11 1 1 0 13
17 บ้านตะเบาะ 10 4 2 0 16
18 บ้านโพธิ์ทอง 10 3 1 2 14
19 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 10 0 0 0 10
20 บ้านวังหิน 9 4 2 0 15
21 บ้านสักแห้ง 9 2 0 0 11
22 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 9 0 1 1 10
23 บ้านวังแซ่กลอย 9 0 0 2 9
24 บ้านดงขุยใต้ 8 1 1 0 10
25 บ้าน กม.2 8 1 0 0 9
26 บ้านชัยมงคล 8 0 0 0 8
27 บ้านดงขุย 7 1 1 0 9
28 บ้านโนนสะอาด 7 0 2 1 9
29 บ้านซับเปิบ 6 2 0 1 8
30 บ้านดง 6 1 4 0 11
31 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 6 1 0 1 7
32 บ้านสะแกงาม 6 1 0 0 7
33 บ้านยางลาด 5 5 0 0 10
34 บ้านชอนไพร 5 5 0 0 10
35 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 5 4 0 2 9
36 บ้านวังศาล 5 3 1 1 9
37 บ้านปากน้ำ 5 3 1 0 9
38 คลองห้วยนาพัฒนาการ 5 2 0 0 7
39 บ้านวังโค้ง 5 2 0 0 7
40 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 5 1 1 0 7
41 บ้านห้วยงาช้าง 5 1 0 0 6
42 บ้านกกไทร 5 1 0 0 6
43 บ้านนายม 5 1 0 0 6
44 โลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 5 0 0 0 5
45 อนุบาลวังโป่ง 4 4 0 0 8
46 บ้านกกจั่น 4 4 0 0 8
47 บ้านห้วยผักไล 4 3 1 0 8
48 บ้านหัวนา 4 3 0 0 7
49 บ้านวังพลับ 4 2 0 1 6
50 บ้านใหม่วังตะเคียน 4 1 1 0 6
51 บ้านเฉลียงลับ 4 1 0 0 5
52 บ้านบุฉนวน 4 0 0 1 4
53 ตาดหมอกวิทยา 4 0 0 0 4
54 บ้านลาดแค 4 0 0 0 4
55 บ้านโนนตะแบก 3 4 0 1 7
56 บ้านโคกยาว 3 2 0 0 5
57 บ้านกงกะยาง 3 2 0 0 5
58 บ้านโตก 3 1 0 1 4
59 บ้านโคกหนองจอก 3 1 0 0 4
60 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 3 1 0 0 4
61 บ้าน กม.28 3 1 0 0 4
62 บ้านคลองสาร 3 1 0 0 4
63 บ้านท่ากกตาล 3 1 0 0 4
64 ลูกจันทน์ปิยะอุย 3 1 0 0 4
65 บ้านพลำ 3 0 0 0 3
66 บ้านป่าแดง 3 0 0 0 3
67 บ้านขมวด 3 0 0 0 3
68 บ้านดงลาน 3 0 0 0 3
69 บ้านน้ำเลา 2 3 0 1 5
70 บ้านสะเดียง 2 3 0 1 5
71 บ้านคลองบง 2 3 0 0 5
72 บ้านคลองน้ำคัน 2 2 0 0 4
73 บ้านโป่งนกแก้ว 2 1 1 0 4
74 บ้านคลองห้วยนา 2 1 0 1 3
75 บ้านถ้ำแก้ว 2 1 0 1 3
76 บ้านป่าเลา 2 1 0 1 3
77 บ้านหนองแหวน 2 1 0 0 3
78 บ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 2 1 0 0 3
79 บ้านเขาสัก 2 1 0 0 3
80 บ้านโคก 2 1 0 0 3
81 บ้านยางกุด 2 0 1 0 3
82 บ้านเขาน้อย 2 0 0 0 2
83 บ้านป่าบง 2 0 0 0 2
84 บ้านโนนตูม 2 0 0 0 2
85 บ้านดงลึก 2 0 0 0 2
86 บ้านห้วยไคร้ 2 0 0 0 2
87 บ้านคลองสำโรง 2 0 0 0 2
88 บ้านทุ่งหินปูน 2 0 0 0 2
89 บ้านหนองกลอย 2 0 0 0 2
90 สำราญราษฎร์วิทยา 2 0 0 0 2
91 บ้านตะกุดจั่น 1 3 1 0 5
92 บ้านทรัพย์พุทรา 1 2 0 0 3
93 บ้านเขาบ่อทอง 1 2 0 0 3
94 บ้านระวิง 1 1 1 2 3
95 บ้านเขาขาด 1 1 1 1 3
96 บ้านน้ำลัด 1 1 0 0 2
97 บ้านน้ำเดื่อ 1 1 0 0 2
98 บ้านวังซอง 1 1 0 0 2
99 บ้านห้วยใหญ่ 1 0 2 0 3
100 บ้านหนองระมาน 1 0 0 1 1
101 บ้านบง 1 0 0 1 1
102 บ้านซับขลุง 1 0 0 1 1
103 บ้านน้ำเดื่อใต้ 1 0 0 1 1
104 บ้านห้วยแหน 1 0 0 1 1
105 ราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 0 0 0 1
106 บ้านตะกุดเป้า 1 0 0 0 1
107 บ้านพี้ 1 0 0 0 1
108 บ้านยางหัวลม 1 0 0 0 1
109 บ้านไร่ฝาย 1 0 0 0 1
110 บ้านทางข้าม 1 0 0 0 1
111 บ้านด่านช้าง 1 0 0 0 1
112 บ้านนา 1 0 0 0 1
113 บ้านวังใหญ่ 1 0 0 0 1
114 เซนต์นีโอศรีชนแดน 1 0 0 0 1
115 บ้านซับสีทอง 1 0 0 0 1
116 บ้านถ้ำน้ำบัง 1 0 0 0 1
117 บ้านบุ่งคล้า 1 0 0 0 1
118 บ้านป่าม่วง 1 0 0 0 1
119 บ้านวังขอน 1 0 0 0 1
120 บ้านวังทอง 1 0 0 0 1
121 บ้านวังหินซอง 1 0 0 0 1
122 บ้านโตกใต้ 1 0 0 0 1
123 บ้านโพธิ์งาม 1 0 0 0 1
124 บ้านบุ่งกกเรียง 0 2 0 0 2
125 บ้านโคกเจริญ 0 2 0 0 2
126 สายสมร 0 1 0 0 1
127 บ้านห้วยนาค 0 1 0 0 1
128 บ้านเชิงชาย 0 1 0 0 1
129 บ้านโคกสำราญ 0 1 0 0 1
130 บ้านกุฏิพระ 0 0 1 0 1
131 บ้านซับเจริญ 0 0 1 0 1
132 บ้านวังชะนาง 0 0 1 0 1
133 บ้านโคกสูง 0 0 1 0 1
134 วัชรชัย 0 0 0 1 0
135 บ้านผาทอง 0 0 0 0 0
136 บ้านลำป่าสักมูล 0 0 0 0 0
137 บ้านวังรวก 0 0 0 0 0
138 บ้านหลุง 0 0 0 0 0
139 บ้านโป่งตาเบ้า 0 0 0 0 0
รวม 598 177 40 38 815