หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 34 31 93.94% 1 3.03% 1 3.03% 0 0% 33
2 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 31 23 76.67% 4 13.33% 2 6.67% 1 3.33% 30
3 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 27 19 79.17% 4 16.67% 0 0% 1 4.17% 24
4 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 31 18 75% 4 16.67% 1 4.17% 1 4.17% 24
5 โรงเรียนเสรีศึกษา 22 18 81.82% 1 4.55% 1 4.55% 2 9.09% 22
6 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 32 17 56.67% 11 36.67% 1 3.33% 1 3.33% 30
7 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 22 15 71.43% 4 19.05% 1 4.76% 1 4.76% 21
8 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 21 15 83.33% 2 11.11% 0 0% 1 5.56% 18
9 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 18 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
10 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 24 13 56.52% 8 34.78% 1 4.35% 1 4.35% 23
11 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 15 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
12 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 13 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
13 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 22 11 55% 9 45% 0 0% 0 0% 20
14 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 18 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
15 โรงเรียนบ้านเนินสง่า 15 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
16 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 14 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
17 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 16 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
18 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 16 10 62.5% 3 18.75% 1 6.25% 2 12.5% 16
19 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
20 โรงเรียนบ้านวังหิน 15 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
21 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
22 โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 11 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
23 โรงเรียนบ้านวังแซ่กลอย 11 9 81.82% 0 0% 0 0% 2 18.18% 11
24 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 11 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
25 โรงเรียนบ้าน กม.2 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
26 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
27 โรงเรียนบ้านดงขุย 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
28 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 12 7 70% 0 0% 2 20% 1 10% 10
29 โรงเรียนบ้านซับเปิบ 11 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
30 โรงเรียนบ้านดง 12 6 54.55% 1 9.09% 4 36.36% 0 0% 11
31 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
32 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
33 โรงเรียนบ้านชอนไพร 13 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
34 โรงเรียนบ้านยางลาด 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
35 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 12 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
36 โรงเรียนบ้านวังศาล 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
37 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
38 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านวังโค้ง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านนายม 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านกกไทร 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนบ้านกกจั่น 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
46 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านหัวนา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านวังพลับ 11 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
50 โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
53 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านลาดแค 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนบ้านโคกยาว 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านกงกะยาง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านโตก 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
59 โรงเรียนบ้านคลองสาร 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้าน กม.28 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
61 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านขมวด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านดงลาน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านป่าแดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านพลำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 7 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
70 โรงเรียนบ้านสะเดียง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนบ้านคลองบง 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
75 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
76 โรงเรียนบ้านป่าเลา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
77 โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านเขาสัก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านโคก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านยางกุด 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านดงลึก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านป่าบง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านหนองกลอย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านโนนตูม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
90 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านระวิง 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
95 โรงเรียนบ้านเขาขาด 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านวังซอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านบง 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
101 โรงเรียนบ้านซับขลุง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
103 โรงเรียนบ้านหนองระมาน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
104 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
105 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านทางข้าม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านพี้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านยางหัวลม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านวังขอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านวังทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านวังหินซอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านโตกใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนสายสมร 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านห้วยนาค 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านเชิงชาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านวังชะนาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
134 โรงเรียนวัชรชัย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
135 โรงเรียนบ้านผาทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
136 โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
137 โรงเรียนบ้านวังรวก 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
138 โรงเรียนบ้านหลุง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
139 โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ผู้ประสานงานระบบลงทะเบียน
080-5089945
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]