หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอชนแดน  
2 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายโกมล อุฤทธิ์  
3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์(นอก) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
4 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น   081-9942238

นางสาวกาญจนา คูทิพย์ ผู้ประสานงานระบบลงทะเบียน
080-5089945
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]