ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเซิงหวาย สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยท้องฟาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง 4
5 วัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 5
6 บ้านท่ากระดุน สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 6
7 จันทราพระกิตติคุณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 7
8 บ้านท่าหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 8
9 วัดหนองหม้อแกง สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 8
10 วัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 10
11 บ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 11
12 บ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 12
13 บ้านลาดคื้อ สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 13
14 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม
15 บางยางพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -
16 บ้านร่มเกล้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าช้าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองลาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขาไร่ศรีราชา สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดคลองตาล สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาสามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ศึกษาวิทย์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 5
6 บ้านห้วยหมากหล่ำ สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 6
7 บ้านท่าหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 7
8 วัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 8
9 บ้านท่ากระดุน สพป. พิษณุโลก เขต 3 59 เข้าร่วม 9
10 วัดบ้านน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 58 เข้าร่วม 10
11 บางยางพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -
12 บ้านนาฟองแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -
13 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -
14 บ้านร่มเกล้า สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -
15 บ้านลาดคื้อ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -
16 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 4
5 บ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 4
6 วัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 6
7 วัดสะพานหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 6
8 วัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 6
9 บ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 9
10 วัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 9
11 วัดเหล่าขวัญ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 9
12 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -
13 บ้านโคกใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -
14 วัดคลองตาล สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -
15 วิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยทรายเหนือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 4
5 ประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 4
6 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 6
7 บ้านนาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 7
8 วัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม
9 วัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 0 เข้าร่วม
10 วัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยท้องฟาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 4
5 บ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 5
6 บ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 6
7 ประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 6
8 วัดบ่อภาค สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 6
9 วัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 9
10 วัดน้ำคบ สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 10
11 ชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 11
12 บ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 11
13 วัดวังวน สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 13
14 บ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน 14
15 วัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 15
16 วิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 15
17 วัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 17
18 บ้านหนองไผ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเนินสุวรรณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 4
5 วัดทับยายเชียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 5
6 วิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 5
7 วัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 7
8 ห้วยปลาไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 7
9 กัลยาณิวัฒนา ๑ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 9
10 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง 9
11 นครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 11
12 บ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 11
13 บ้านขุนน้ำคับ สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 13
14 วัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 70 เงิน 14
15 หนองสะแกประชานุกูล สพป. พิษณุโลก เขต 3 65 ทองแดง 15
16 บ้านห้วยช้างแทง สพป. พิษณุโลก เขต 3 58 เข้าร่วม 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสนามไชย สพป. พิษณุโลก เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 4
5 วัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 5
6 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 6
7 บ้านนาหนอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 6
8 บ้านโคกใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 8
9 วัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 8
10 บ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 10
11 บ้านลาดคื้อ สพป. พิษณุโลก เขต 3 72 เงิน 11
12 บ้านขุนน้ำคับ สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 12
13 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -
14 วัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาโพธิ์นาจาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -
5 บ้านลาดคื้อ สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ สพป. พิษณุโลก เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดห้วยดั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 4
5 วิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 4
6 วัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -
7 วัดหางไหล สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาสงเคราะห์พิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดวังไม้แก่น สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จันทราพระกิตติคุณ สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านบุ่งตารอด สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 วัดนาขาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 วัดวังมะด่าน สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 ศึกษากุลบุตร สพป. พิษณุโลก เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน