สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดโบสถ์ 12 4 1 17 23 1 1 2 25
2 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 5 2 1 8 10 4 6 1 20
3 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 5 0 1 6 6 1 0 0 7
4 บ้านหนองหิน 5 0 0 5 5 0 0 0 5
5 ชุมชนวัดย่านขาด 4 6 3 13 20 9 1 0 30
6 บ้านท่าสะแก 4 1 4 9 13 5 0 1 18
7 บ้านป่าแดง 4 1 1 6 9 1 0 0 10
8 นครไทยวิทยาคม 3 5 3 11 14 7 2 2 23
9 วัดห้วยดั้ง 3 3 2 8 8 1 0 1 9
10 วัดน้ำคบ 3 0 0 3 6 5 0 1 11
11 เทศบาลพิรามอุทิศ 2 2 2 6 6 0 0 0 6
12 วัดเหล่าขวัญ 2 2 1 5 9 1 0 0 10
13 บ้านนาจาน 2 1 1 4 5 2 0 0 7
14 วัดเมมสุวรรณาราม 2 1 1 4 5 0 0 0 5
15 วัดหางไหล 2 1 1 4 4 9 1 2 14
16 บ้านห้วยช้างแทง 2 1 0 3 4 0 1 1 5
17 หนองสะแกประชานุกูล 2 1 0 3 3 2 2 0 7
18 แก่งบ้านยางป่าคาย 2 1 0 3 3 0 0 0 3
19 ประชาสงเคราะห์พิทยา 2 0 2 4 6 2 0 0 8
20 วัดเซิงหวาย 2 0 2 4 4 2 0 0 6
21 วัดกระบังมังคลาราม 2 0 0 2 8 7 2 0 17
22 บ้านแก่งคันนา 2 0 0 2 5 3 0 0 8
23 บ้านน้ำทองน้อย 2 0 0 2 5 1 0 0 6
24 ห้วยปลาไหล 2 0 0 2 5 0 0 1 5
25 วัดท้องโพลง 2 0 0 2 4 3 4 0 11
26 วัดหนองมะคัง 2 0 0 2 4 3 1 1 8
27 วัดวังงิ้วงาม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 บ้านนาล้อม 1 4 1 6 5 4 1 0 10
29 บ้านหนองกะท้าว 1 3 2 6 9 6 1 0 16
30 บ้านสวนเมี่ยง 1 3 1 5 7 3 1 0 11
31 บ้านคลองทำเนียบ 1 3 0 4 5 2 0 1 7
32 บ้านแยง 1 2 0 3 3 2 4 0 9
33 บ้านเข็กใหญ่ 1 1 2 4 5 6 2 2 13
34 บ้านนาโพธิ์นาจาน 1 1 1 3 7 0 0 2 7
35 บ้านขุนน้ำคับ 1 1 1 3 4 2 3 0 9
36 วัดวังมะด่าน 1 1 1 3 4 1 2 0 7
37 วัดบ้านน้อย 1 1 1 3 3 5 2 2 10
38 ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1 1 1 3 3 2 0 0 5
39 บ้านห้วยทรายเหนือ 1 1 0 2 7 8 5 0 20
40 วัดวงฆ้อง 1 1 0 2 2 3 1 0 6
41 บ้านห้วยน้ำปลา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
42 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 1 1 0 2 1 6 1 2 8
43 บ้านห้วยเฮี้ย 1 1 0 2 1 1 0 1 2
44 บ้านเนินสุวรรณ 1 0 2 3 13 2 0 3 15
45 ศึกษากุลบุตร 1 0 2 3 2 0 1 0 3
46 วัดเสนาสน์ 1 0 1 2 7 1 1 0 9
47 ผดุงวิทยา 1 0 1 2 4 3 3 1 10
48 วัดนาขาม 1 0 1 2 4 2 3 0 9
49 วัดนาขุม 1 0 1 2 2 1 1 0 4
50 บ้านวัดโบสถ์ 1 0 0 1 5 5 1 0 11
51 วัดท่าช้าง 1 0 0 1 3 1 2 0 6
52 บ้านท่ากระดุน 1 0 0 1 3 1 1 2 5
53 บ้านลาดคื้อ 1 0 0 1 2 2 0 1 4
54 ศรีภิรมย์พิทยา 1 0 0 1 2 2 0 0 4
55 บ้านนาเมือง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
56 บ้านน้ำโจน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
57 บ้านหนองห้าง 1 0 0 1 1 2 0 1 3
58 บ้านขอนสองสลึง 1 0 0 1 1 0 1 1 2
59 บ้านชาติตระการ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านคลองช้าง 0 4 1 5 5 0 0 0 5
62 กัลยาณิวัฒนา ๑ 0 3 0 3 5 4 3 0 12
63 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 0 3 0 3 4 5 1 2 10
64 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 0 2 2 4 8 7 0 0 15
65 บ้านห้วยท้องฟาน 0 2 1 3 7 0 0 0 7
66 ชุมชนดิฏฐอำรุง 0 2 1 3 4 1 1 1 6
67 บ้านห้วยน้ำไซ 0 2 0 2 5 6 2 0 13
68 บ้านบุ่งวิทยา 0 2 0 2 4 1 0 0 5
69 วัดวังไม้แก่น 0 2 0 2 3 2 1 0 6
70 บ้านป่าซ่าน 0 2 0 2 2 4 0 0 6
71 บ้านบึงวิทยา 0 2 0 2 2 2 0 1 4
72 วัดบ่อภาค 0 1 1 2 5 4 5 0 14
73 วัดสนามไชย 0 1 1 2 4 5 2 0 11
74 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 0 1 1 2 3 2 3 0 8
75 วัดทับยายเชียง 0 1 1 2 3 2 0 0 5
76 วัดคลองตาล 0 1 1 2 3 0 1 1 4
77 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 0 1 0 1 5 2 1 0 8
78 บางยางพัฒนา 0 1 0 1 4 6 0 0 10
79 บ้านหนองไผ่ 0 1 0 1 3 2 3 0 8
80 บ้านนาขุมคัน 0 1 0 1 2 3 1 1 6
81 บ้านน้ำจวง 0 1 0 1 2 3 1 0 6
82 บ้านนาแฝก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
83 บ้านแก่งเจ็ดแคว 0 1 0 1 2 0 0 0 2
84 บ้านหาดใหญ่ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
85 บ้านน้ำภาคน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านโคกใหญ่ 0 0 2 2 5 3 3 1 11
87 วัดหินลาด 0 0 2 2 5 3 2 1 10
88 ศึกษาวิทย์ 0 0 2 2 5 2 0 0 7
89 ราชประชานุเคราะห์ 23 0 0 2 2 3 4 1 3 8
90 มะต้องประชาสรรค์ 0 0 2 2 3 1 0 2 4
91 บ้านบุ่งตารอด 0 0 2 2 1 2 3 0 6
92 วัดคลองมะเกลือ 0 0 1 1 8 2 2 0 12
93 บ้านนาหนอง 0 0 1 1 5 3 3 1 11
94 วิทยสัมพันธ์ 0 0 1 1 4 11 0 4 15
95 บ้านหนองกระบาก 0 0 1 1 4 0 0 0 4
96 ชุมชนวัดบ้านดง 0 0 1 1 3 7 0 0 10
97 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 3 5 2 1 10
98 จันทราพระกิตติคุณ 0 0 1 1 3 4 3 1 10
99 วัดสะพานหิน 0 0 1 1 3 4 1 1 8
100 บ้านพร้าว 0 0 1 1 3 0 0 0 3
101 ราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 2 1 1 0 4
102 ประชาสามัคคี 0 0 1 1 2 1 0 0 3
103 บ้านแก่งบัวคำ 0 0 1 1 1 4 3 0 8
104 วัดวังวน 0 0 1 1 1 3 1 0 5
105 วัดท่าสี่ร้อย 0 0 1 1 1 3 0 0 4
106 บ้านนาไก่เขี่ย 0 0 1 1 1 2 0 0 3
107 บ้านปากรอง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
108 บ้านหนองกระดาษ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
109 บ้านหนองลาน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
110 วัดคันโช้ง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
111 บ้านเนินทอง 0 0 1 1 0 2 2 0 4
112 บ้านนาหล่ม 0 0 1 1 0 2 2 0 4
113 บ้านป่ารวก 0 0 1 1 0 1 0 0 1
114 บ้านน้ำพริก 0 0 0 0 2 8 1 0 11
115 บ้านห้วยหมากหล่ำ 0 0 0 0 2 2 2 1 6
116 วัดหัวเขาสมอคร้า 0 0 0 0 2 1 2 0 5
117 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
118 วัดย่านยาวประชานุกูล 0 0 0 0 2 1 0 0 3
119 บ้านกกม่วง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
120 บ้านร่มเกล้า 0 0 0 0 2 0 0 1 2
121 บ้านนาเปอะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
122 วัดหอกลอง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
123 บ้านห้วยตีนตั่ง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
124 วัดหนองหม้อแกง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
125 ทับยายเชียงวิทยา 0 0 0 0 1 1 4 0 6
126 บ้านท่าหินลาด 0 0 0 0 1 1 2 0 4
127 บ้านน้ำลอม 0 0 0 0 1 1 2 0 4
128 บ้านหลังเขา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
129 บ้านนาตอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 บ้านนาทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
131 บ้านน้ำหัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
132 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 บ้านคลองตกวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
134 ตชด.อาทรอุทิศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านท่าหนองปากพาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านแก่งทุ่ง 0 0 0 0 0 4 0 0 4
137 บ้านถ้ำพริก 0 0 0 0 0 2 2 0 4
138 บ้านห้วยเจียง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
139 บ้านหนองมะคัง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
140 บ้านหนองขาหย่าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
141 วัดเขาน้อย 0 0 0 0 0 1 3 1 4
142 บ้านขวดน้ำมัน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
143 บ้านเนินมะคึด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
144 บ้านบุ่งปลาฝา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านยางโกลน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านห้วยเหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 เขาไร่ศรีราชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านบุ่งผลำ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
149 ชุมชนบ้านท่างาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
150 บ้านน้ำกุ่ม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 ประชาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 ศิริราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 เทศบาล 1 หนองตมศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 บ้านบ่อโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
155 บ้านนาฟองแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 วัดสมอสุวรรณาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 บ้านนุชเทียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 บ้านมะต้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 บ้านหนองแห้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 115 98 89 302 508 330 143 59 981