สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดโบสถ์ 12 4 1 17 23 1 1 4 25
2 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 10 3 2 15 17 6 7 1 30
3 ชุมชนวัดย่านขาด 6 7 3 16 23 9 2 2 34
4 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 5 0 1 6 6 1 0 0 7
5 บ้านหนองหิน 5 0 0 5 5 0 0 0 5
6 บ้านท่าสะแก 4 1 4 9 13 6 2 1 21
7 บ้านป่าแดง 4 1 1 6 9 1 0 0 10
8 บ้านนาขุมคัน 4 1 0 5 6 4 1 3 11
9 บ้านชาติตระการ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
10 นครไทยวิทยาคม 3 5 3 11 14 7 2 2 23
11 วัดห้วยดั้ง 3 3 2 8 8 1 0 1 9
12 วัดเหล่าขวัญ 3 3 1 7 11 1 0 0 12
13 ห้วยปลาไหล 3 2 0 5 8 0 0 2 8
14 วัดเซิงหวาย 3 0 2 5 5 2 0 0 7
15 วัดน้ำคบ 3 0 0 3 6 5 0 1 11
16 บ้านนาล้อม 2 5 1 8 7 6 2 0 15
17 วัดเมมสุวรรณาราม 2 2 2 6 7 0 0 0 7
18 เทศบาลพิรามอุทิศ 2 2 2 6 6 0 0 0 6
19 บ้านนาจาน 2 2 1 5 5 3 0 1 8
20 วัดสะพานหิน 2 1 1 4 7 5 1 1 13
21 วัดวังมะด่าน 2 1 1 4 5 1 2 0 8
22 วัดหางไหล 2 1 1 4 4 9 1 2 14
23 วัดหนองมะคัง 2 1 0 3 5 4 1 2 10
24 บ้านห้วยช้างแทง 2 1 0 3 4 0 1 1 5
25 หนองสะแกประชานุกูล 2 1 0 3 3 2 2 0 7
26 แก่งบ้านยางป่าคาย 2 1 0 3 3 0 0 0 3
27 ประชาสงเคราะห์พิทยา 2 0 2 4 6 3 0 0 9
28 วัดเสนาสน์ 2 0 1 3 9 3 1 0 13
29 วัดกระบังมังคลาราม 2 0 0 2 8 7 2 0 17
30 บ้านแก่งคันนา 2 0 0 2 7 5 1 0 13
31 วัดท้องโพลง 2 0 0 2 5 5 4 1 14
32 บ้านน้ำทองน้อย 2 0 0 2 5 1 0 0 6
33 บ้านลาดคื้อ 2 0 0 2 3 2 0 1 5
34 วัดวังงิ้วงาม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 บ้านหนองกะท้าว 1 3 2 6 9 7 1 0 17
36 บ้านสวนเมี่ยง 1 3 1 5 7 5 2 0 14
37 บ้านคลองทำเนียบ 1 3 0 4 5 2 0 1 7
38 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1 2 2 5 9 7 0 0 16
39 บ้านแยง 1 2 0 3 3 2 4 0 9
40 บ้านเข็กใหญ่ 1 1 2 4 5 6 2 3 13
41 บ้านนาโพธิ์นาจาน 1 1 1 3 8 0 1 2 9
42 บ้านขุนน้ำคับ 1 1 1 3 4 2 4 0 10
43 วัดบ้านน้อย 1 1 1 3 3 6 3 2 12
44 บ้านหนองลาน 1 1 1 3 3 3 0 0 6
45 ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1 1 1 3 3 2 0 0 5
46 บ้านแก่งเจ็ดแคว 1 1 1 3 3 1 0 0 4
47 บ้านห้วยทรายเหนือ 1 1 0 2 7 9 6 0 22
48 บ้านวัดโบสถ์ 1 1 0 2 6 5 1 0 12
49 บ้านท่ากระดุน 1 1 0 2 4 2 1 2 7
50 วัดวงฆ้อง 1 1 0 2 2 3 1 0 6
51 บ้านห้วยน้ำปลา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
52 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 1 1 0 2 1 6 1 2 8
53 บ้านห้วยเฮี้ย 1 1 0 2 1 1 0 1 2
54 บ้านเนินสุวรรณ 1 0 4 5 15 2 0 4 17
55 ศึกษากุลบุตร 1 0 2 3 2 0 1 0 3
56 ผดุงวิทยา 1 0 1 2 4 4 3 1 11
57 วัดนาขาม 1 0 1 2 4 2 3 0 9
58 ศรีภิรมย์พิทยา 1 0 1 2 3 2 0 1 5
59 วัดนาขุม 1 0 1 2 2 2 2 0 6
60 วัดท่าช้าง 1 0 0 1 3 1 2 0 6
61 บ้านนาเมือง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
62 บ้านน้ำโจน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
63 บ้านหนองห้าง 1 0 0 1 1 3 0 1 4
64 เขาไร่ศรีราชา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
65 บ้านขอนสองสลึง 1 0 0 1 1 0 1 1 2
66 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านคลองช้าง 0 4 2 6 6 1 0 0 7
68 กัลยาณิวัฒนา ๑ 0 3 1 4 8 5 4 0 17
69 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 0 3 0 3 4 5 1 2 10
70 บ้านห้วยท้องฟาน 0 2 2 4 8 0 1 0 9
71 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 0 2 1 3 5 3 4 0 12
72 วัดทับยายเชียง 0 2 1 3 4 2 0 0 6
73 ชุมชนดิฏฐอำรุง 0 2 1 3 4 1 1 1 6
74 บ้านห้วยน้ำไซ 0 2 0 2 5 6 2 0 13
75 บ้านบุ่งวิทยา 0 2 0 2 5 1 0 0 6
76 บ้านบึงวิทยา 0 2 0 2 3 2 1 1 6
77 วัดวังไม้แก่น 0 2 0 2 3 2 1 0 6
78 บ้านป่าซ่าน 0 2 0 2 2 4 0 0 6
79 ราชประชานุเคราะห์ 23 0 1 3 4 6 4 2 4 12
80 ชุมชนวัดบ้านดง 0 1 2 3 4 9 0 0 13
81 วัดสนามไชย 0 1 1 2 5 6 2 0 13
82 วัดบ่อภาค 0 1 1 2 5 4 5 0 14
83 บ้านแก่งบัวคำ 0 1 1 2 3 4 3 0 10
84 วัดคลองตาล 0 1 1 2 3 0 1 1 4
85 บ้านน้ำภาคน้อย 0 1 1 2 3 0 0 0 3
86 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 0 1 0 1 5 2 1 0 8
87 บางยางพัฒนา 0 1 0 1 4 8 0 0 12
88 บ้านหนองไผ่ 0 1 0 1 3 4 3 0 10
89 บ้านห้วยหมากหล่ำ 0 1 0 1 3 2 2 1 7
90 บ้านกกม่วง 0 1 0 1 3 0 1 0 4
91 บ้านท่าหินลาด 0 1 0 1 2 3 2 1 7
92 บ้านน้ำจวง 0 1 0 1 2 3 1 0 6
93 บ้านนาแฝก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
94 บ้านหาดใหญ่ 0 1 0 1 1 4 0 0 5
95 บ้านนาหนอง 0 0 2 2 8 3 4 1 15
96 บ้านโคกใหญ่ 0 0 2 2 5 3 3 1 11
97 วัดหินลาด 0 0 2 2 5 3 2 1 10
98 ศึกษาวิทย์ 0 0 2 2 5 2 0 0 7
99 มะต้องประชาสรรค์ 0 0 2 2 3 1 0 2 4
100 บ้านพร้าว 0 0 2 2 3 0 1 0 4
101 บ้านบุ่งตารอด 0 0 2 2 1 3 4 0 8
102 วัดคลองมะเกลือ 0 0 1 1 8 2 2 0 12
103 วิทยสัมพันธ์ 0 0 1 1 4 11 1 6 16
104 บ้านหนองกระบาก 0 0 1 1 4 0 0 0 4
105 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 3 6 2 1 11
106 จันทราพระกิตติคุณ 0 0 1 1 3 4 3 1 10
107 บ้านน้ำหัก 0 0 1 1 3 2 0 0 5
108 ราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 2 1 1 0 4
109 ประชาสามัคคี 0 0 1 1 2 1 0 0 3
110 วัดวังวน 0 0 1 1 1 3 1 0 5
111 วัดท่าสี่ร้อย 0 0 1 1 1 3 0 0 4
112 บ้านนาไก่เขี่ย 0 0 1 1 1 2 0 0 3
113 บ้านปากรอง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
114 บ้านหนองกระดาษ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
115 วัดคันโช้ง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
116 วัดทองแท้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 บ้านนาหล่ม 0 0 1 1 0 2 3 0 5
118 บ้านเนินทอง 0 0 1 1 0 2 2 0 4
119 บ้านขวดน้ำมัน 0 0 1 1 0 1 2 1 3
120 บ้านป่ารวก 0 0 1 1 0 1 0 0 1
121 บ้านร่มเกล้า 0 0 0 0 3 2 0 1 5
122 บ้านน้ำพริก 0 0 0 0 2 9 1 0 12
123 บ้านหลังเขา 0 0 0 0 2 1 2 0 5
124 วัดหัวเขาสมอคร้า 0 0 0 0 2 1 2 0 5
125 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
126 วัดย่านยาวประชานุกูล 0 0 0 0 2 1 0 0 3
127 บ้านนาเปอะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
128 วัดหอกลอง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
129 บ้านนาทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
130 บ้านห้วยตีนตั่ง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
131 วัดหนองหม้อแกง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
132 ทับยายเชียงวิทยา 0 0 0 0 1 1 5 0 7
133 บ้านน้ำลอม 0 0 0 0 1 1 2 0 4
134 บ้านนาตอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านคลองตกวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
137 ประชาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
138 ตชด.อาทรอุทิศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านท่าหนองปากพาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
140 บ้านแก่งทุ่ง 0 0 0 0 0 4 0 0 4
141 บ้านถ้ำพริก 0 0 0 0 0 2 3 0 5
142 บ้านห้วยเจียง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
143 บ้านหนองมะคัง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
144 บ้านหนองขาหย่าง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
145 วัดเขาน้อย 0 0 0 0 0 1 3 1 4
146 บ้านเนินมะคึด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
147 บ้านบุ่งปลาฝา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านยางโกลน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านห้วยเหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านบุ่งผลำ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
151 ชุมชนบ้านท่างาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 บ้านน้ำกุ่ม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 ศิริราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 เทศบาล 1 หนองตมศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านบ่อโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
156 บ้านนาฟองแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 วัดสมอสุวรรณาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 บ้านนุชเทียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 บ้านมะต้อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 บ้านหนองแห้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 142 119 106 367 589 378 169 78 1,136