สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดโบสถ์ 23 1 1 2 25
2 ชุมชนวัดย่านขาด 20 9 1 0 30
3 นครไทยวิทยาคม 14 7 2 2 23
4 บ้านท่าสะแก 13 5 0 1 18
5 บ้านเนินสุวรรณ 13 2 0 3 15
6 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 10 4 6 1 20
7 บ้านหนองกะท้าว 9 6 1 0 16
8 บ้านป่าแดง 9 1 0 0 10
9 วัดเหล่าขวัญ 9 1 0 0 10
10 วัดกระบังมังคลาราม 8 7 2 0 17
11 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 8 7 0 0 15
12 วัดคลองมะเกลือ 8 2 2 0 12
13 วัดห้วยดั้ง 8 1 0 1 9
14 บ้านห้วยทรายเหนือ 7 8 5 0 20
15 บ้านสวนเมี่ยง 7 3 1 0 11
16 วัดเสนาสน์ 7 1 1 0 9
17 บ้านนาโพธิ์นาจาน 7 0 0 2 7
18 บ้านห้วยท้องฟาน 7 0 0 0 7
19 วัดน้ำคบ 6 5 0 1 11
20 ประชาสงเคราะห์พิทยา 6 2 0 0 8
21 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 6 1 0 0 7
22 เทศบาลพิรามอุทิศ 6 0 0 0 6
23 บ้านเข็กใหญ่ 5 6 2 2 13
24 บ้านห้วยน้ำไซ 5 6 2 0 13
25 บ้านวัดโบสถ์ 5 5 1 0 11
26 วัดบ่อภาค 5 4 5 0 14
27 กัลยาณิวัฒนา ๑ 5 4 3 0 12
28 บ้านนาล้อม 5 4 1 0 10
29 บ้านโคกใหญ่ 5 3 3 1 11
30 บ้านนาหนอง 5 3 3 1 11
31 วัดหินลาด 5 3 2 1 10
32 บ้านแก่งคันนา 5 3 0 0 8
33 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 5 2 1 0 8
34 บ้านคลองทำเนียบ 5 2 0 1 7
35 บ้านนาจาน 5 2 0 0 7
36 ศึกษาวิทย์ 5 2 0 0 7
37 บ้านน้ำทองน้อย 5 1 0 0 6
38 ห้วยปลาไหล 5 0 0 1 5
39 บ้านหนองหิน 5 0 0 0 5
40 วัดเมมสุวรรณาราม 5 0 0 0 5
41 บ้านคลองช้าง 5 0 0 0 5
42 วิทยสัมพันธ์ 4 11 0 4 15
43 วัดหางไหล 4 9 1 2 14
44 บางยางพัฒนา 4 6 0 0 10
45 วัดสนามไชย 4 5 2 0 11
46 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 4 5 1 2 10
47 วัดท้องโพลง 4 3 4 0 11
48 ผดุงวิทยา 4 3 3 1 10
49 วัดหนองมะคัง 4 3 1 1 8
50 บ้านขุนน้ำคับ 4 2 3 0 9
51 วัดนาขาม 4 2 3 0 9
52 วัดเซิงหวาย 4 2 0 0 6
53 วัดวังมะด่าน 4 1 2 0 7
54 ชุมชนดิฏฐอำรุง 4 1 1 1 6
55 บ้านบุ่งวิทยา 4 1 0 0 5
56 บ้านห้วยช้างแทง 4 0 1 1 5
57 บ้านหนองกระบาก 4 0 0 0 4
58 ชุมชนวัดบ้านดง 3 7 0 0 10
59 วัดบ้านน้อย 3 5 2 2 10
60 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 3 5 2 1 10
61 จันทราพระกิตติคุณ 3 4 3 1 10
62 ราชประชานุเคราะห์ 23 3 4 1 3 8
63 วัดสะพานหิน 3 4 1 1 8
64 บ้านแยง 3 2 4 0 9
65 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 3 2 3 0 8
66 บ้านหนองไผ่ 3 2 3 0 8
67 หนองสะแกประชานุกูล 3 2 2 0 7
68 วัดวังไม้แก่น 3 2 1 0 6
69 ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 3 2 0 0 5
70 วัดทับยายเชียง 3 2 0 0 5
71 วัดท่าช้าง 3 1 2 0 6
72 บ้านท่ากระดุน 3 1 1 2 5
73 มะต้องประชาสรรค์ 3 1 0 2 4
74 วัดคลองตาล 3 0 1 1 4
75 แก่งบ้านยางป่าคาย 3 0 0 0 3
76 บ้านพร้าว 3 0 0 0 3
77 บ้านน้ำพริก 2 8 1 0 11
78 บ้านป่าซ่าน 2 4 0 0 6
79 บ้านนาขุมคัน 2 3 1 1 6
80 วัดวงฆ้อง 2 3 1 0 6
81 บ้านน้ำจวง 2 3 1 0 6
82 บ้านห้วยหมากหล่ำ 2 2 2 1 6
83 บ้านลาดคื้อ 2 2 0 1 4
84 บ้านบึงวิทยา 2 2 0 1 4
85 ศรีภิรมย์พิทยา 2 2 0 0 4
86 วัดหัวเขาสมอคร้า 2 1 2 0 5
87 วัดนาขุม 2 1 1 0 4
88 ราษฎร์สามัคคี 2 1 1 0 4
89 บ้านหนองปลิง 2 1 1 0 4
90 บ้านนาเมือง 2 1 0 0 3
91 บ้านน้ำโจน 2 1 0 0 3
92 ประชาสามัคคี 2 1 0 0 3
93 วัดย่านยาวประชานุกูล 2 1 0 0 3
94 ศึกษากุลบุตร 2 0 1 0 3
95 บ้านกกม่วง 2 0 1 0 3
96 บ้านร่มเกล้า 2 0 0 1 2
97 วัดวังงิ้วงาม 2 0 0 0 2
98 บ้านห้วยน้ำปลา 2 0 0 0 2
99 บ้านนาแฝก 2 0 0 0 2
100 บ้านแก่งเจ็ดแคว 2 0 0 0 2
101 บ้านนาเปอะ 2 0 0 0 2
102 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 1 6 1 2 8
103 บ้านแก่งบัวคำ 1 4 3 0 8
104 วัดหอกลอง 1 4 1 0 6
105 วัดวังวน 1 3 1 0 5
106 บ้านหาดใหญ่ 1 3 0 0 4
107 วัดท่าสี่ร้อย 1 3 0 0 4
108 บ้านบุ่งตารอด 1 2 3 0 6
109 บ้านหนองห้าง 1 2 0 1 3
110 บ้านนาไก่เขี่ย 1 2 0 0 3
111 บ้านห้วยตีนตั่ง 1 2 0 0 3
112 วัดหนองหม้อแกง 1 2 0 0 3
113 ทับยายเชียงวิทยา 1 1 4 0 6
114 บ้านท่าหินลาด 1 1 2 0 4
115 บ้านน้ำลอม 1 1 2 0 4
116 บ้านหลังเขา 1 1 2 0 4
117 บ้านห้วยเฮี้ย 1 1 0 1 2
118 บ้านปากรอง 1 1 0 0 2
119 บ้านหนองกระดาษ 1 1 0 0 2
120 บ้านหนองลาน 1 1 0 0 2
121 วัดคันโช้ง 1 1 0 0 2
122 บ้านนาตอน 1 1 0 0 2
123 บ้านนาทุ่งใหญ่ 1 1 0 0 2
124 บ้านน้ำหัก 1 1 0 0 2
125 บ้านห้วยทรายทอง 1 1 0 0 2
126 บ้านขอนสองสลึง 1 0 1 1 2
127 บ้านคลองตกวิทยา 1 0 0 1 1
128 บ้านชาติตระการ 1 0 0 0 1
129 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 0 0 0 1
130 บ้านน้ำภาคน้อย 1 0 0 0 1
131 ตชด.อาทรอุทิศ 1 0 0 0 1
132 บ้านท่าหนองปากพาน 1 0 0 0 1
133 บ้านแก่งทุ่ง 0 4 0 0 4
134 บ้านเนินทอง 0 2 2 0 4
135 บ้านนาหล่ม 0 2 2 0 4
136 บ้านถ้ำพริก 0 2 2 0 4
137 บ้านห้วยเจียง 0 2 0 0 2
138 บ้านหนองมะคัง 0 2 0 0 2
139 บ้านหนองขาหย่าง 0 2 0 0 2
140 วัดเขาน้อย 0 1 3 1 4
141 บ้านขวดน้ำมัน 0 1 1 0 2
142 บ้านเนินมะคึด 0 1 1 0 2
143 บ้านป่ารวก 0 1 0 0 1
144 บ้านบุ่งปลาฝา 0 1 0 0 1
145 บ้านยางโกลน 0 1 0 0 1
146 บ้านห้วยเหิน 0 1 0 0 1
147 เขาไร่ศรีราชา 0 1 0 0 1
148 บ้านบุ่งผลำ 0 0 1 1 1
149 ชุมชนบ้านท่างาม 0 0 1 0 1
150 บ้านน้ำกุ่ม 0 0 1 0 1
151 ประชาอุปถัมภ์ 0 0 1 0 1
152 ศิริราษฎร์พัฒนา 0 0 1 0 1
153 เทศบาล 1 หนองตมศึกษา 0 0 1 0 1
154 บ้านบ่อโพธิ์ 0 0 0 1 0
155 บ้านนาฟองแดง 0 0 0 0 0
156 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 0 0 0 0 0
157 วัดสมอสุวรรณาราม 0 0 0 0 0
158 บ้านนุชเทียน 0 0 0 0 0
159 บ้านมะต้อง 0 0 0 0 0
160 บ้านหนองแห้ว 0 0 0 0 0
รวม 508 330 143 59 1,040