สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนวัดย่านขาด 23 9 2 2 34
2 วัดโบสถ์ 23 1 1 4 25
3 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 17 6 7 1 30
4 บ้านเนินสุวรรณ 15 2 0 4 17
5 นครไทยวิทยาคม 14 7 2 2 23
6 บ้านท่าสะแก 13 6 2 1 21
7 วัดเหล่าขวัญ 11 1 0 0 12
8 บ้านหนองกะท้าว 9 7 1 0 17
9 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 9 7 0 0 16
10 วัดเสนาสน์ 9 3 1 0 13
11 บ้านป่าแดง 9 1 0 0 10
12 วัดกระบังมังคลาราม 8 7 2 0 17
13 กัลยาณิวัฒนา ๑ 8 5 4 0 17
14 บ้านนาหนอง 8 3 4 1 15
15 วัดคลองมะเกลือ 8 2 2 0 12
16 วัดห้วยดั้ง 8 1 0 1 9
17 บ้านนาโพธิ์นาจาน 8 0 1 2 9
18 บ้านห้วยท้องฟาน 8 0 1 0 9
19 ห้วยปลาไหล 8 0 0 2 8
20 บ้านห้วยทรายเหนือ 7 9 6 0 22
21 บ้านนาล้อม 7 6 2 0 15
22 บ้านสวนเมี่ยง 7 5 2 0 14
23 วัดสะพานหิน 7 5 1 1 13
24 บ้านแก่งคันนา 7 5 1 0 13
25 วัดเมมสุวรรณาราม 7 0 0 0 7
26 บ้านวัดโบสถ์ 6 5 1 0 12
27 วัดน้ำคบ 6 5 0 1 11
28 ราชประชานุเคราะห์ 23 6 4 2 4 12
29 บ้านนาขุมคัน 6 4 1 3 11
30 ประชาสงเคราะห์พิทยา 6 3 0 0 9
31 ราษฎร์ศรัทธาวิทยา 6 1 0 0 7
32 บ้านคลองช้าง 6 1 0 0 7
33 เทศบาลพิรามอุทิศ 6 0 0 0 6
34 บ้านเข็กใหญ่ 5 6 2 3 13
35 บ้านห้วยน้ำไซ 5 6 2 0 13
36 วัดสนามไชย 5 6 2 0 13
37 วัดท้องโพลง 5 5 4 1 14
38 วัดบ่อภาค 5 4 5 0 14
39 วัดหนองมะคัง 5 4 1 2 10
40 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี 5 3 4 0 12
41 บ้านโคกใหญ่ 5 3 3 1 11
42 วัดหินลาด 5 3 2 1 10
43 บ้านนาจาน 5 3 0 1 8
44 วัดทุ่งตาเปรี้ยว 5 2 1 0 8
45 บ้านคลองทำเนียบ 5 2 0 1 7
46 วัดเซิงหวาย 5 2 0 0 7
47 ศึกษาวิทย์ 5 2 0 0 7
48 วัดวังมะด่าน 5 1 2 0 8
49 บ้านน้ำทองน้อย 5 1 0 0 6
50 บ้านบุ่งวิทยา 5 1 0 0 6
51 บ้านหนองหิน 5 0 0 0 5
52 วิทยสัมพันธ์ 4 11 1 6 16
53 วัดหางไหล 4 9 1 2 14
54 ชุมชนวัดบ้านดง 4 9 0 0 13
55 บางยางพัฒนา 4 8 0 0 12
56 ภูขัดรวมไทยพัฒนา 4 5 1 2 10
57 ผดุงวิทยา 4 4 3 1 11
58 บ้านขุนน้ำคับ 4 2 4 0 10
59 วัดนาขาม 4 2 3 0 9
60 บ้านท่ากระดุน 4 2 1 2 7
61 วัดทับยายเชียง 4 2 0 0 6
62 ชุมชนดิฏฐอำรุง 4 1 1 1 6
63 บ้านห้วยช้างแทง 4 0 1 1 5
64 บ้านชาติตระการ 4 0 0 0 4
65 บ้านหนองกระบาก 4 0 0 0 4
66 วัดบ้านน้อย 3 6 3 2 12
67 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง 3 6 2 1 11
68 จันทราพระกิตติคุณ 3 4 3 1 10
69 บ้านแก่งบัวคำ 3 4 3 0 10
70 บ้านหนองไผ่ 3 4 3 0 10
71 บ้านหนองลาน 3 3 0 0 6
72 บ้านแยง 3 2 4 0 9
73 บ้านห้วยหมากหล่ำ 3 2 2 1 7
74 หนองสะแกประชานุกูล 3 2 2 0 7
75 บ้านบึงวิทยา 3 2 1 1 6
76 วัดวังไม้แก่น 3 2 1 0 6
77 บ้านลาดคื้อ 3 2 0 1 5
78 ศรีภิรมย์พิทยา 3 2 0 1 5
79 บ้านร่มเกล้า 3 2 0 1 5
80 ญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 3 2 0 0 5
81 บ้านน้ำหัก 3 2 0 0 5
82 วัดท่าช้าง 3 1 2 0 6
83 มะต้องประชาสรรค์ 3 1 0 2 4
84 บ้านแก่งเจ็ดแคว 3 1 0 0 4
85 วัดคลองตาล 3 0 1 1 4
86 บ้านกกม่วง 3 0 1 0 4
87 บ้านพร้าว 3 0 1 0 4
88 แก่งบ้านยางป่าคาย 3 0 0 0 3
89 บ้านน้ำภาคน้อย 3 0 0 0 3
90 บ้านน้ำพริก 2 9 1 0 12
91 บ้านป่าซ่าน 2 4 0 0 6
92 บ้านท่าหินลาด 2 3 2 1 7
93 วัดวงฆ้อง 2 3 1 0 6
94 บ้านน้ำจวง 2 3 1 0 6
95 วัดนาขุม 2 2 2 0 6
96 บ้านหลังเขา 2 1 2 0 5
97 วัดหัวเขาสมอคร้า 2 1 2 0 5
98 ราษฎร์สามัคคี 2 1 1 0 4
99 บ้านหนองปลิง 2 1 1 0 4
100 บ้านนาเมือง 2 1 0 0 3
101 บ้านน้ำโจน 2 1 0 0 3
102 ประชาสามัคคี 2 1 0 0 3
103 วัดย่านยาวประชานุกูล 2 1 0 0 3
104 ศึกษากุลบุตร 2 0 1 0 3
105 วัดวังงิ้วงาม 2 0 0 0 2
106 บ้านห้วยน้ำปลา 2 0 0 0 2
107 บ้านนาแฝก 2 0 0 0 2
108 บ้านนาเปอะ 2 0 0 0 2
109 สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 1 6 1 2 8
110 วัดหอกลอง 1 4 1 0 6
111 บ้านหาดใหญ่ 1 4 0 0 5
112 บ้านบุ่งตารอด 1 3 4 0 8
113 วัดวังวน 1 3 1 0 5
114 บ้านหนองห้าง 1 3 0 1 4
115 วัดท่าสี่ร้อย 1 3 0 0 4
116 บ้านนาไก่เขี่ย 1 2 0 0 3
117 บ้านนาทุ่งใหญ่ 1 2 0 0 3
118 บ้านห้วยตีนตั่ง 1 2 0 0 3
119 วัดหนองหม้อแกง 1 2 0 0 3
120 ทับยายเชียงวิทยา 1 1 5 0 7
121 บ้านน้ำลอม 1 1 2 0 4
122 บ้านห้วยเฮี้ย 1 1 0 1 2
123 เขาไร่ศรีราชา 1 1 0 0 2
124 บ้านปากรอง 1 1 0 0 2
125 บ้านหนองกระดาษ 1 1 0 0 2
126 วัดคันโช้ง 1 1 0 0 2
127 บ้านนาตอน 1 1 0 0 2
128 บ้านห้วยทรายทอง 1 1 0 0 2
129 บ้านขอนสองสลึง 1 0 1 1 2
130 บ้านคลองตกวิทยา 1 0 1 1 2
131 ประชาอุปถัมภ์ 1 0 1 1 2
132 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 0 0 0 1
133 วัดทองแท้ 1 0 0 0 1
134 ตชด.อาทรอุทิศ 1 0 0 0 1
135 บ้านท่าหนองปากพาน 1 0 0 0 1
136 บ้านแก่งทุ่ง 0 4 0 0 4
137 บ้านนาหล่ม 0 2 3 0 5
138 บ้านถ้ำพริก 0 2 3 0 5
139 บ้านเนินทอง 0 2 2 0 4
140 บ้านห้วยเจียง 0 2 0 0 2
141 บ้านหนองมะคัง 0 2 0 0 2
142 บ้านหนองขาหย่าง 0 2 0 0 2
143 วัดเขาน้อย 0 1 3 1 4
144 บ้านขวดน้ำมัน 0 1 2 1 3
145 บ้านเนินมะคึด 0 1 1 0 2
146 บ้านป่ารวก 0 1 0 0 1
147 บ้านบุ่งปลาฝา 0 1 0 0 1
148 บ้านยางโกลน 0 1 0 0 1
149 บ้านห้วยเหิน 0 1 0 0 1
150 บ้านบุ่งผลำ 0 0 1 1 1
151 ชุมชนบ้านท่างาม 0 0 1 0 1
152 บ้านน้ำกุ่ม 0 0 1 0 1
153 ศิริราษฎร์พัฒนา 0 0 1 0 1
154 เทศบาล 1 หนองตมศึกษา 0 0 1 0 1
155 บ้านบ่อโพธิ์ 0 0 0 1 0
156 บ้านนาฟองแดง 0 0 0 0 0
157 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 0 0 0 0 0
158 วัดสมอสุวรรณาราม 0 0 0 0 0
159 บ้านนุชเทียน 0 0 0 0 0
160 บ้านมะต้อง 0 0 0 0 0
161 บ้านหนองแห้ว 0 0 0 0 0
รวม 589 378 169 78 1,136