หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 38 23 63.89% 9 25% 2 5.56% 2 5.56% 36
2 โรงเรียนวัดโบสถ์ 29 23 79.31% 1 3.45% 1 3.45% 4 13.79% 29
3 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 37 17 54.84% 6 19.35% 7 22.58% 1 3.23% 31
4 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 21 15 71.43% 2 9.52% 0 0% 4 19.05% 21
5 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 27 14 56% 7 28% 2 8% 2 8% 25
6 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 22 13 59.09% 6 27.27% 2 9.09% 1 4.55% 22
7 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
8 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 17 9 52.94% 7 41.18% 1 5.88% 0 0% 17
9 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 16 9 56.25% 7 43.75% 0 0% 0 0% 16
10 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
11 โรงเรียนบ้านป่าแดง 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
12 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 17 8 47.06% 7 41.18% 2 11.76% 0 0% 17
13 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 17 8 47.06% 5 29.41% 4 23.53% 0 0% 17
14 โรงเรียนบ้านนาหนอง 17 8 50% 3 18.75% 4 25% 1 6.25% 16
15 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
16 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
17 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 15 8 72.73% 0 0% 1 9.09% 2 18.18% 11
18 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
19 โรงเรียนห้วยปลาไหล 10 8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10
20 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 24 7 31.82% 9 40.91% 6 27.27% 0 0% 22
21 โรงเรียนบ้านนาล้อม 15 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
22 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 17 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
23 โรงเรียนวัดสะพานหิน 17 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
24 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 13 7 53.85% 5 38.46% 1 7.69% 0 0% 13
25 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
26 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 12 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
27 โรงเรียนวัดน้ำคบ 12 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 18 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 4 25% 16
29 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 17 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 14
30 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
31 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
32 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
33 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 16 5 31.25% 6 37.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
35 โรงเรียนวัดสนามไชย 14 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 13
36 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 13 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 13
37 โรงเรียนวัดท้องโพลง 16 5 33.33% 5 33.33% 4 26.67% 1 6.67% 15
38 โรงเรียนวัดบ่อภาค 16 5 35.71% 4 28.57% 5 35.71% 0 0% 14
39 โรงเรียนวัดหนองมะคัง 13 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
40 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 13 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 13 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนวัดหินลาด 12 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
43 โรงเรียนบ้านนาจาน 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนศึกษาวิทย์ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนวัดวังมะด่าน 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านหนองหิน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 25 4 18.18% 11 50% 1 4.55% 6 27.27% 22
53 โรงเรียนวัดหางไหล 17 4 25% 9 56.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
54 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 14 4 30.77% 9 69.23% 0 0% 0 0% 13
55 โรงเรียนบางยางพัฒนา 16 4 33.33% 8 66.67% 0 0% 0 0% 12
56 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 13 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
57 โรงเรียนผดุงวิทยา 12 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 12
58 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 10 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
59 โรงเรียนวัดนาขาม 10 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
61 โรงเรียนวัดทับยายเชียง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
63 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 7 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 16 3 21.43% 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 14
67 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 14 3 25% 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 12
68 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 11 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
69 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
70 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 10 3 30% 4 40% 3 30% 0 0% 10
71 โรงเรียนบ้านหนองลาน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านแยง 9 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
73 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
74 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
76 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 12 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 8 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านน้ำหัก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนวัดท่าช้าง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
83 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
84 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนวัดคลองตาล 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
86 โรงเรียนบ้านพร้าว 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านกกม่วง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านน้ำพริก 14 2 16.67% 9 75% 1 8.33% 0 0% 12
91 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
93 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
94 โรงเรียนวัดวงฆ้อง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
95 โรงเรียนวัดนาขุม 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านหลังเขา 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
97 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านนาเมือง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนประชาสามัคคี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนศึกษากุลบุตร 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านนาเปอะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านนาแฝก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฯ 10 1 10% 6 60% 1 10% 2 20% 10
110 โรงเรียนวัดหอกลอง 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 8 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 0 0% 8
113 โรงเรียนวัดวังวน 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
115 โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 10 1 14.29% 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 7
121 โรงเรียนบ้านน้ำลอม 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนบ้านนาตอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านปากรอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนวัดคันโช้ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
130 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
131 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
132 โรงเรียน ตชด.อาทรอุทิศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนวัดทองแท้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
138 โรงเรียนบ้านนาหล่ม 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
139 โรงเรียนบ้านเนินทอง 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 4 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนวัดเขาน้อย 6 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
144 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
145 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านป่ารวก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านยางโกลน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
151 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
153 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
154 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
156 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
157 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้า) 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
158 โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
159 โรงเรียนบ้านนุชเทียน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
160 โรงเรียนบ้านมะต้อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
161 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศน.วินัย ปานโท้ เบอร์โทร. 0871975605 email :winaipl3@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]