หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.3.1 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.3.2 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.3.3 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.4.1 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.5.2 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง ป.5.1 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง ป.4.3, ป.4.2 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.5.3 , ป.ุ6.1 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.6.2 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 ห้อง ป.6.3 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศน.วินัย ปานโท้ เบอร์โทร. 0871975605 email :winaipl3@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]