หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 2 (มัธยม) ชั้น 1 ห้อง ม.3.2 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 2 (มัธยม) ชั้น 1 ห้อง ม.3.1 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 2 (มัธยม) ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 2 (มัธยม) ชั้น 1 ห้อง ม 2.2 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 2 (มัธยม) ชั้น 2 ห้อง ม 2.1 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศน.วินัย ปานโท้ เบอร์โทร. 0871975605 email :winaipl3@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]