หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ ห้อง หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 3 (อนุบาล) ชั้น 2 ห้อง ป.1.1, ป.1.2 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 3 (อนุบาล) ชั้น 2 ห้อง ป.1.3 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 1 (เมธาประชานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง ป.2.1 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 1 (เมธาประชานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง ป.2.2 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงรถใหม่ 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 1 (เมธาประชานุสรณ์) ชั้น 2 ห้อง ม.1.1, ม.1.2 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 1 (เมธาประชานุสรณ์) ห้อง หน้าห้องธุรการ 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 1 (เมธาประชานุสรณ์) ชั้น 3 ห้อง ม.1.3 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 1 (เมธาประชานุสรณ์) ห้อง หน้าห้องธุรการ 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคาร 1 (เมธาประชานุสรณ์) ห้อง หน้าห้องธุรการ 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงรถใหม่ 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงรถใหม่ 9 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารอาชีวะ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ปวช.1 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโบสถ์ อาคารอาชีวะ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ปวช.1 8 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00 น
-


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศน.วินัย ปานโท้ เบอร์โทร. 0871975605 email :winaipl3@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]