หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) ใต้ถุนโล่งใต้อาคารสารภี ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนโล่งใต้อาคารสารภี 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 8 ต.ค. 2558 09.00-15.15 พักรับประทานอาหารกลางวันภายในห้องแข่งขัน ทดเวลา 15 นาที
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 9 ต.ค. 2558 09.00-15.15 พักรับประทานอาหารกลางวันภายในห้องแข่งขัน ทดเวลา 15 นาที


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศน.วินัย ปานโท้ เบอร์โทร. 0871975605 email :winaipl3@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]