หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)  
2 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญจ่างอนุเคราะห์  
3 โรงเรียนวัดโบสถ์  
4 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  
5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศน.วินัย ปานโท้ เบอร์โทร. 0871975605 email :winaipl3@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]