สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินมะปราง 20 9 10 39 45 5 0 0 50
2 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 13 10 5 28 34 6 0 1 40
3 วัดบ้านมุง 7 4 2 13 12 3 0 0 15
4 ศึกษาลัย 6 2 1 9 12 0 0 0 12
5 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 5 8 1 14 14 3 1 0 18
6 บ้านน้ำริน 5 3 4 12 15 4 0 1 19
7 บ้านพัฒนาดงน้อย 5 2 0 7 7 0 0 0 7
8 บ้านเข็ก 4 8 4 16 18 4 2 0 24
9 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 4 4 5 13 14 3 0 0 17
10 บ้านหินประกาย 4 4 1 9 10 2 1 1 13
11 บ้านปากยาง 4 2 1 7 9 0 0 1 9
12 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 4 0 0 4 3 1 0 0 4
13 บ้านซำรัง 3 2 3 8 9 1 1 0 11
14 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 3 2 1 6 8 0 0 0 8
15 บ้านวังขวัญ 3 1 0 4 4 3 0 0 7
16 ชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 3 0 1 4 6 2 2 0 10
17 บ้านน้ำปาด 2 3 2 7 6 2 0 0 8
18 นาพราน 2 2 0 4 4 0 1 0 5
19 วัดท่าหมื่นราม 2 1 3 6 6 1 0 0 7
20 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 2 1 0 3 4 1 1 0 6
21 ป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 2 1 0 3 4 1 0 0 5
22 บ้านเนินสะอาด 2 0 5 7 5 6 3 0 14
23 วัดสุพรรณพนมทอง 2 0 3 5 7 0 0 0 7
24 บ้านวังดินสอ 2 0 1 3 4 3 1 1 8
25 บ้านท่าข้าม 2 0 0 2 3 0 0 0 3
26 ชุมชนบ้านไทรย้อย 2 0 0 2 2 1 2 0 5
27 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 บ้านวังโพรง 1 4 2 7 7 2 0 0 9
29 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1 4 0 5 6 0 1 0 7
30 บ้านคลองเมือง 1 3 0 4 2 3 0 1 5
31 บ้านลำภาศ 1 1 3 5 4 3 1 0 8
32 รัฐราษฎร์บำรุง 1 1 2 4 3 2 1 0 6
33 บ้านบึงพร้าว 1 1 1 3 3 3 0 0 6
34 บ้านวังดินเหนียว 1 1 1 3 3 0 0 0 3
35 บ้านหนองปรือ 1 1 0 2 3 2 0 0 5
36 บ้านเขาน้อย 1 0 2 3 5 3 1 0 9
37 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 1 0 2 3 4 2 0 0 6
38 ห้วยพลู 1 0 1 2 5 0 0 0 5
39 วัดพันชาลี 1 0 1 2 3 0 0 0 3
40 บ้านโคกวังสาร 1 0 1 2 1 1 0 0 2
41 บ้านน้ำพรม 1 0 0 1 2 2 0 0 4
42 วัดสนามคลีตะวันตก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
43 บ้านผาท่าพล 1 0 0 1 2 0 0 0 2
44 บ้านชมภู 1 0 0 1 1 1 2 1 4
45 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
46 บ้านวังนกแอ่น 1 0 0 1 1 1 1 0 3
47 บ้านป่าขนุน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านยางโทน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านวังไม้ตอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านใหม่พนมทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 ราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดย่านยาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 วัดราษฎร์สโมสร 0 2 2 4 6 3 2 0 11
54 บ้านแก่งจูงนาง 0 2 2 4 3 4 1 0 8
55 บ้านสะเดา 0 2 1 3 9 3 0 0 12
56 บ้านใหม่สามัคคี 0 2 1 3 5 0 0 0 5
57 บ้านหนองดู่ 0 2 1 3 2 1 0 0 3
58 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 0 2 0 2 3 1 0 0 4
59 บ้านไทรดงยั้ง 0 2 0 2 2 2 0 2 4
60 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 0 1 2 3 4 0 1 0 5
61 วัดท่ามะขาม 0 1 2 3 3 4 2 0 9
62 บ้านแม่ระกา 0 1 2 3 3 4 0 1 7
63 บ้านวังสาร 0 1 2 3 2 3 0 1 5
64 สามัคคีธรรม 0 1 2 3 2 1 2 1 5
65 บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 0 1 1 2 4 2 0 0 6
66 บ้านเจริญผล 0 1 0 1 4 1 2 1 7
67 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 0 1 0 1 3 4 0 0 7
68 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
69 บ้านวังพรม 0 1 0 1 2 5 2 0 9
70 บ้านแถววังน้ำใส 0 1 0 1 2 4 1 0 7
71 บ้านห้วยบ่อทอง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
72 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
73 วัดปลวกง่าม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 หัวเขาราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 วัดตายม 0 1 0 1 0 0 1 2 1
76 บ้านหนองงา 0 0 2 2 4 0 0 1 4
77 บ้านใหม่ชัยเจริญ 0 0 2 2 3 5 1 1 9
78 บ้านทุ่งน้อย 0 0 1 1 2 2 1 1 5
79 บ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 0 0 1 1 2 2 0 0 4
80 บ้านซำหวาย 0 0 1 1 2 1 0 0 3
81 ชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 0 0 1 1 1 2 1 0 4
82 วัดดงหมี 0 0 1 1 1 2 1 0 4
83 วัดบางกระทุ่ม 0 0 1 1 1 2 1 0 4
84 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 0 0 1 1 1 1 0 0 2
85 วัดวังพิกุล 0 0 1 1 1 0 1 0 2
86 บ้านคลองดู่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
88 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
89 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
90 บ้านเนินไม้แดง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
91 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 1 2 1 0 4
92 ประชาสรรค์วิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
93 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
94 บ้านดินทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 บ้านกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 ราษฎร์เจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 บ้านน้ำยาง 0 0 0 0 0 4 0 0 4
98 วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 0 0 0 0 0 3 0 0 3
99 วัดท่านา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
100 วัดกรุงศรีเจริญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
101 บ้านผารังหมี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านหนองไม้ยางดำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านแม่เทียบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 วัดสนามคลีตะวันออก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 วัดโคกสลุด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านถ้ำเต่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 บ้านหนองขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 140 115 103 358 427 164 47 19 638