สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินมะปราง 15 7 8 30 37 4 0 0 41
2 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 13 7 4 24 32 4 0 1 36
3 วัดบ้านมุง 7 4 1 12 12 2 0 0 14
4 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 5 6 1 12 12 3 1 0 16
5 บ้านพัฒนาดงน้อย 5 1 0 6 6 0 0 0 6
6 บ้านเข็ก 4 8 4 16 18 4 2 0 24
7 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 4 4 5 13 13 3 0 0 16
8 บ้านหินประกาย 3 4 1 8 8 2 1 1 11
9 บ้านซำรัง 3 2 1 6 7 0 1 0 8
10 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 3 2 1 6 7 0 0 0 7
11 ศึกษาลัย 3 1 1 5 7 0 0 0 7
12 ชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 3 0 1 4 6 2 2 0 10
13 บ้านน้ำปาด 2 3 2 7 6 2 0 0 8
14 วัดท่าหมื่นราม 2 1 3 6 6 1 0 0 7
15 บ้านวังขวัญ 2 1 0 3 2 3 0 0 5
16 วัดสุพรรณพนมทอง 2 0 3 5 7 0 0 0 7
17 ชุมชนบ้านไทรย้อย 2 0 0 2 2 1 2 0 5
18 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
19 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
20 บ้านวังโพรง 1 4 1 6 6 1 0 0 7
21 บ้านคลองเมือง 1 3 0 4 2 3 0 1 5
22 บ้านน้ำริน 1 1 4 6 8 4 0 1 12
23 รัฐราษฎร์บำรุง 1 1 1 3 3 1 0 0 4
24 บ้านวังดินเหนียว 1 1 1 3 3 0 0 0 3
25 บ้านปากยาง 1 1 0 2 4 0 0 1 4
26 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 1 1 0 2 3 1 1 0 5
27 ป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1 1 0 2 3 1 0 0 4
28 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1 1 0 2 3 0 1 0 4
29 บ้านเขาน้อย 1 0 2 3 5 3 1 0 9
30 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 1 0 2 3 4 2 0 0 6
31 ห้วยพลู 1 0 1 2 5 0 0 0 5
32 วัดพันชาลี 1 0 1 2 3 0 0 0 3
33 บ้านบึงพร้าว 1 0 1 2 2 3 0 0 5
34 บ้านลำภาศ 1 0 1 2 2 1 0 0 3
35 บ้านน้ำพรม 1 0 0 1 2 2 0 0 4
36 บ้านหนองปรือ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
37 วัดสนามคลีตะวันตก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
38 บ้านผาท่าพล 1 0 0 1 2 0 0 0 2
39 บ้านชมภู 1 0 0 1 1 1 2 1 4
40 บ้านวังนกแอ่น 1 0 0 1 1 1 1 0 3
41 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
42 บ้านป่าขนุน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 บ้านยางโทน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านวังไม้ตอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านใหม่พนมทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 ราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 วัดย่านยาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 วัดราษฎร์สโมสร 0 2 2 4 6 3 2 0 11
49 บ้านแก่งจูงนาง 0 2 2 4 3 4 1 0 8
50 บ้านสะเดา 0 2 1 3 8 2 0 0 10
51 บ้านใหม่สามัคคี 0 2 1 3 5 0 0 0 5
52 บ้านหนองดู่ 0 2 1 3 2 1 0 0 3
53 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 0 2 0 2 3 1 0 0 4
54 บ้านไทรดงยั้ง 0 2 0 2 2 1 0 2 3
55 นาพราน 0 2 0 2 2 0 1 0 3
56 วัดท่ามะขาม 0 1 2 3 3 4 2 0 9
57 บ้านแม่ระกา 0 1 2 3 3 4 0 1 7
58 สามัคคีธรรม 0 1 2 3 2 1 2 1 5
59 บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 0 1 1 2 4 2 0 0 6
60 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
61 บ้านวังพรม 0 1 0 1 2 5 2 0 9
62 บ้านแถววังน้ำใส 0 1 0 1 2 4 1 0 7
63 บ้านเจริญผล 0 1 0 1 2 1 2 1 5
64 บ้านห้วยบ่อทอง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
65 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
66 วัดปลวกง่าม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 หัวเขาราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 วัดตายม 0 1 0 1 0 0 1 2 1
69 บ้านหนองงา 0 0 2 2 4 0 0 1 4
70 บ้านใหม่ชัยเจริญ 0 0 2 2 3 5 1 1 9
71 บ้านเนินสะอาด 0 0 2 2 1 4 3 0 8
72 บ้านทุ่งน้อย 0 0 1 1 2 2 0 1 4
73 บ้านซำหวาย 0 0 1 1 2 1 0 0 3
74 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
75 บ้านวังดินสอ 0 0 1 1 1 3 1 1 5
76 ชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 0 0 1 1 1 2 1 0 4
77 วัดดงหมี 0 0 1 1 1 2 1 0 4
78 วัดบางกระทุ่ม 0 0 1 1 1 2 1 0 4
79 บ้านวังสาร 0 0 1 1 1 2 0 1 3
80 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 0 0 1 1 1 1 0 0 2
81 วัดวังพิกุล 0 0 1 1 1 0 1 0 2
82 บ้านคลองดู่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
83 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 บ้านโคกวังสาร 0 0 1 1 0 1 0 0 1
86 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
87 บ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 0 0 0 0 2 1 0 0 3
88 บ้านทุ่งยาว 0 0 0 0 1 2 1 0 4
89 ประชาสรรค์วิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
90 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
91 บ้านดินทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 บ้านกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 บ้านท่าข้าม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 ราษฎร์เจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 บ้านน้ำยาง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
96 วัดท่านา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
97 วัดกรุงศรีเจริญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
98 วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านผารังหมี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 บ้านหนองไม้ยางดำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 วัดสนามคลีตะวันออก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 วัดโคกสลุด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านถ้ำเต่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
107 บ้านหนองขมิ้น 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 110 94 85 289 357 139 43 19 539