สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินมะปราง 37 4 0 0 41
2 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 32 4 0 1 36
3 บ้านเข็ก 18 4 2 0 24
4 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 13 3 0 0 16
5 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 12 3 1 0 16
6 วัดบ้านมุง 12 2 0 0 14
7 บ้านน้ำริน 8 4 0 1 12
8 บ้านหินประกาย 8 2 1 1 11
9 บ้านสะเดา 8 2 0 0 10
10 บ้านซำรัง 7 0 1 0 8
11 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 7 0 0 0 7
12 ศึกษาลัย 7 0 0 0 7
13 วัดสุพรรณพนมทอง 7 0 0 0 7
14 วัดราษฎร์สโมสร 6 3 2 0 11
15 ชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 6 2 2 0 10
16 บ้านน้ำปาด 6 2 0 0 8
17 วัดท่าหมื่นราม 6 1 0 0 7
18 บ้านวังโพรง 6 1 0 0 7
19 บ้านพัฒนาดงน้อย 6 0 0 0 6
20 บ้านเขาน้อย 5 3 1 0 9
21 ห้วยพลู 5 0 0 0 5
22 บ้านใหม่สามัคคี 5 0 0 0 5
23 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 4 2 0 0 6
24 บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 4 2 0 0 6
25 บ้านปากยาง 4 0 0 1 4
26 บ้านหนองงา 4 0 0 1 4
27 บ้านใหม่ชัยเจริญ 3 5 1 1 9
28 วัดท่ามะขาม 3 4 2 0 9
29 บ้านแก่งจูงนาง 3 4 1 0 8
30 บ้านแม่ระกา 3 4 0 1 7
31 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 3 1 1 0 5
32 รัฐราษฎร์บำรุง 3 1 0 0 4
33 ป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 3 1 0 0 4
34 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 3 1 0 0 4
35 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 3 1 0 0 4
36 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 3 0 1 0 4
37 บ้านวังดินเหนียว 3 0 0 0 3
38 วัดพันชาลี 3 0 0 0 3
39 บ้านวังพรม 2 5 2 0 9
40 บ้านแถววังน้ำใส 2 4 1 0 7
41 บ้านคลองเมือง 2 3 0 1 5
42 บ้านวังขวัญ 2 3 0 0 5
43 บ้านบึงพร้าว 2 3 0 0 5
44 บ้านทุ่งน้อย 2 2 0 1 4
45 บ้านน้ำพรม 2 2 0 0 4
46 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 2 2 0 0 4
47 สามัคคีธรรม 2 1 2 1 5
48 บ้านเจริญผล 2 1 2 1 5
49 ชุมชนบ้านไทรย้อย 2 1 2 0 5
50 บ้านไทรดงยั้ง 2 1 0 2 3
51 บ้านลำภาศ 2 1 0 0 3
52 บ้านหนองปรือ 2 1 0 0 3
53 วัดสนามคลีตะวันตก 2 1 0 0 3
54 บ้านหนองดู่ 2 1 0 0 3
55 บ้านซำหวาย 2 1 0 0 3
56 บ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 2 1 0 0 3
57 นาพราน 2 0 1 0 3
58 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 2 0 0 0 2
59 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 2 0 0 0 2
60 บ้านผาท่าพล 2 0 0 0 2
61 บ้านห้วยบ่อทอง 2 0 0 0 2
62 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 2 0 0 0 2
63 บ้านเนินสะอาด 1 4 3 0 8
64 บ้านวังดินสอ 1 3 1 1 5
65 ชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 1 2 1 0 4
66 วัดดงหมี 1 2 1 0 4
67 วัดบางกระทุ่ม 1 2 1 0 4
68 บ้านทุ่งยาว 1 2 1 0 4
69 บ้านวังสาร 1 2 0 1 3
70 ประชาสรรค์วิทยา 1 2 0 0 3
71 บ้านชมภู 1 1 2 1 4
72 บ้านวังนกแอ่น 1 1 1 0 3
73 บ้านท่ายาง 1 1 1 0 3
74 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 1 1 0 0 2
75 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1 0 1 1 2
76 วัดวังพิกุล 1 0 1 0 2
77 บ้านป่าขนุน 1 0 0 0 1
78 บ้านยางโทน 1 0 0 0 1
79 บ้านวังไม้ตอก 1 0 0 0 1
80 บ้านใหม่พนมทอง 1 0 0 0 1
81 ราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
82 วัดย่านยาว 1 0 0 0 1
83 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1 0 0 0 1
84 วัดปลวกง่าม 1 0 0 0 1
85 หัวเขาราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
86 บ้านคลองดู่ 1 0 0 0 1
87 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) 1 0 0 0 1
88 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 1 0 0 0 1
89 บ้านดินทอง 1 0 0 0 1
90 บ้านกลาง 1 0 0 0 1
91 บ้านท่าข้าม 1 0 0 0 1
92 ราษฎร์เจริญ 1 0 0 0 1
93 บ้านน้ำยาง 0 3 0 0 3
94 วัดท่านา 0 3 0 0 3
95 วัดกรุงศรีเจริญ 0 2 0 0 2
96 บ้านโคกวังสาร 0 1 0 0 1
97 วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 0 1 0 0 1
98 บ้านผารังหมี 0 1 0 0 1
99 บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
100 บ้านหนองไม้ยางดำ 0 1 0 0 1
101 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 0 1 0 0 1
102 วัดสนามคลีตะวันออก 0 1 0 0 1
103 วัดโคกสลุด 0 1 0 0 1
104 วัดตายม 0 0 1 2 1
105 บ้านถ้ำเต่า 0 0 1 0 1
106 ประชาสามัคคี 0 0 1 0 1
107 บ้านหนองขมิ้น 0 0 0 0 0
รวม 357 139 43 19 558