สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิษณุโลก เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินมะปราง 45 5 0 0 50
2 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 34 6 0 1 40
3 บ้านเข็ก 18 4 2 0 24
4 บ้านน้ำริน 15 4 0 1 19
5 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 14 3 1 0 18
6 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 14 3 0 0 17
7 วัดบ้านมุง 12 3 0 0 15
8 ศึกษาลัย 12 0 0 0 12
9 บ้านหินประกาย 10 2 1 1 13
10 บ้านสะเดา 9 3 0 0 12
11 บ้านซำรัง 9 1 1 0 11
12 บ้านปากยาง 9 0 0 1 9
13 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 8 0 0 0 8
14 บ้านวังโพรง 7 2 0 0 9
15 บ้านพัฒนาดงน้อย 7 0 0 0 7
16 วัดสุพรรณพนมทอง 7 0 0 0 7
17 วัดราษฎร์สโมสร 6 3 2 0 11
18 ชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 6 2 2 0 10
19 บ้านน้ำปาด 6 2 0 0 8
20 วัดท่าหมื่นราม 6 1 0 0 7
21 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 6 0 1 0 7
22 บ้านเนินสะอาด 5 6 3 0 14
23 บ้านเขาน้อย 5 3 1 0 9
24 ห้วยพลู 5 0 0 0 5
25 บ้านใหม่สามัคคี 5 0 0 0 5
26 บ้านวังดินสอ 4 3 1 1 8
27 บ้านลำภาศ 4 3 1 0 8
28 บ้านวังขวัญ 4 3 0 0 7
29 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 4 2 0 0 6
30 บ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 4 2 0 0 6
31 บ้านเจริญผล 4 1 2 1 7
32 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 4 1 1 0 6
33 ป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 4 1 0 0 5
34 นาพราน 4 0 1 0 5
35 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 4 0 1 0 5
36 บ้านหนองงา 4 0 0 1 4
37 บ้านใหม่ชัยเจริญ 3 5 1 1 9
38 วัดท่ามะขาม 3 4 2 0 9
39 บ้านแก่งจูงนาง 3 4 1 0 8
40 บ้านแม่ระกา 3 4 0 1 7
41 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 3 4 0 0 7
42 บ้านบึงพร้าว 3 3 0 0 6
43 รัฐราษฎร์บำรุง 3 2 1 0 6
44 บ้านหนองปรือ 3 2 0 0 5
45 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 3 1 0 0 4
46 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 3 1 0 0 4
47 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 3 1 0 0 4
48 บ้านท่าข้าม 3 0 0 0 3
49 บ้านวังดินเหนียว 3 0 0 0 3
50 วัดพันชาลี 3 0 0 0 3
51 บ้านวังพรม 2 5 2 0 9
52 บ้านแถววังน้ำใส 2 4 1 0 7
53 บ้านคลองเมือง 2 3 0 1 5
54 บ้านวังสาร 2 3 0 1 5
55 บ้านทุ่งน้อย 2 2 1 1 5
56 บ้านไทรดงยั้ง 2 2 0 2 4
57 บ้านน้ำพรม 2 2 0 0 4
58 บ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 2 2 0 0 4
59 สามัคคีธรรม 2 1 2 1 5
60 ชุมชนบ้านไทรย้อย 2 1 2 0 5
61 วัดสนามคลีตะวันตก 2 1 0 0 3
62 บ้านหนองดู่ 2 1 0 0 3
63 บ้านซำหวาย 2 1 0 0 3
64 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 2 0 0 0 2
65 บ้านผาท่าพล 2 0 0 0 2
66 บ้านห้วยบ่อทอง 2 0 0 0 2
67 บ้านเนินไม้แดง 2 0 0 0 2
68 ชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 1 2 1 0 4
69 วัดดงหมี 1 2 1 0 4
70 วัดบางกระทุ่ม 1 2 1 0 4
71 บ้านทุ่งยาว 1 2 1 0 4
72 ประชาสรรค์วิทยา 1 2 0 0 3
73 บ้านชมภู 1 1 2 1 4
74 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1 1 1 1 3
75 บ้านวังนกแอ่น 1 1 1 0 3
76 บ้านท่ายาง 1 1 1 0 3
77 บ้านโคกวังสาร 1 1 0 0 2
78 บ้านแก่งกุลาสามัคคี 1 1 0 0 2
79 วัดวังพิกุล 1 0 1 0 2
80 บ้านป่าขนุน 1 0 0 0 1
81 บ้านยางโทน 1 0 0 0 1
82 บ้านวังไม้ตอก 1 0 0 0 1
83 บ้านใหม่พนมทอง 1 0 0 0 1
84 ราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
85 วัดย่านยาว 1 0 0 0 1
86 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1 0 0 0 1
87 วัดปลวกง่าม 1 0 0 0 1
88 หัวเขาราษฎร์บำรุง 1 0 0 0 1
89 บ้านคลองดู่ 1 0 0 0 1
90 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) 1 0 0 0 1
91 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 1 0 0 0 1
92 บ้านดินทอง 1 0 0 0 1
93 บ้านกลาง 1 0 0 0 1
94 ราษฎร์เจริญ 1 0 0 0 1
95 บ้านน้ำยาง 0 4 0 0 4
96 วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 0 3 0 0 3
97 วัดท่านา 0 3 0 0 3
98 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 0 2 0 0 2
99 วัดกรุงศรีเจริญ 0 2 0 0 2
100 บ้านผารังหมี 0 1 0 0 1
101 บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
102 บ้านหนองไม้ยางดำ 0 1 0 0 1
103 บ้านแม่เทียบ 0 1 0 0 1
104 วัดสนามคลีตะวันออก 0 1 0 0 1
105 วัดโคกสลุด 0 1 0 0 1
106 วัดตายม 0 0 1 2 1
107 บ้านถ้ำเต่า 0 0 1 0 1
108 ประชาสามัคคี 0 0 1 0 1
109 บ้านหนองขมิ้น 0 0 0 0 0
รวม 427 164 47 19 638