หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 53 45 90% 5 10% 0 0% 0 0% 50
2 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 42 34 82.93% 6 14.63% 0 0% 1 2.44% 41
3 โรงเรียนบ้านเข็ก 24 18 75% 4 16.67% 2 8.33% 0 0% 24
4 โรงเรียนบ้านน้ำริน 23 15 75% 4 20% 0 0% 1 5% 20
5 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 18 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
6 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 18 14 82.35% 3 17.65% 0 0% 0 0% 17
7 โรงเรียนวัดบ้านมุง 15 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
8 โรงเรียนศึกษาลัย 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
9 โรงเรียนบ้านหินประกาย 15 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
10 โรงเรียนบ้านสะเดา 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
11 โรงเรียนบ้านซำรัง 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
12 โรงเรียนบ้านปากยาง 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
13 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
14 โรงเรียนบ้านวังโพรง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
15 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 9 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
16 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
17 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
18 โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
19 โรงเรียนบ้านน้ำปาด 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
20 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
21 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
22 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 14 5 35.71% 6 42.86% 3 21.43% 0 0% 14
23 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
24 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
25 โรงเรียนห้วยพลู 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
26 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
27 โรงเรียนบ้านลำภาศ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
28 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
29 โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
30 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
31 โรงเรียนบ้านเจริญผล 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
32 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
33 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
34 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) 7 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
35 โรงเรียนนาพราน 7 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
36 โรงเรียนบ้านหนองงา 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
37 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 10 3 30% 5 50% 1 10% 1 10% 10
38 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
40 โรงเรียนบ้านแม่ระกา 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
41 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
44 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
45 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
46 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
47 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนวัดพันชาลี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
51 โรงเรียนบ้านวังพรม 9 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส 8 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
54 โรงเรียนบ้านวังสาร 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
55 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
56 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง 7 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
57 โรงเรียนบ้านน้ำพรม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณีมิตรภาพที่ 118 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนสามัคคีธรรม 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
60 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านซำหวาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนบ้านผาท่าพล 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม 8 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
70 โรงเรียนวัดดงหมี 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
72 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านชมภู 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
74 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
75 โรงเรียนบ้านท่ายาง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
77 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนวัดวังพิกุล 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
80 โรงเรียนบ้านดินทอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านกลาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนบ้านป่าขนุน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนบ้านยางโทน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
88 โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนราษฎร์เจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนวัดปลวกง่าม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนวัดย่านยาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนบ้านน้ำยาง 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนวัดท่านา 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านผารังหมี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านแม่เทียบ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดโคกสลุด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดตายม 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
107 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
108 โรงเรียนประชาสามัคคี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

โทร 089-9596250 หรือ 089-8585411
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]